Ateljéstipendium 2023-2024 - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Ateljéstipendium kan sökas av professionella och aktivt verksamma enskilda konstnärer inom bild och form, som bor och är yrkesverksamma i Malmö.

Sista ansökningsdag är 1 september.

Vem kan söka stipendiet?

  • Du som är bosatt och folkbokförd i Malmö.
  • Du som har kontrakt på en ateljé i Malmö och planerar fortsatt verksamhet i Malmö under stipendieperioden. Om du hyr din ateljé i andra hand kan du söka stipendiet förutsatt att du har ett giltigt andrahandskontrakt.

Krav för att få stipendiet

För att kunna söka stipendiet måste du uppfylla vissa krav.

Ateljéstipendium beviljas inte till dig under pågående konstnärlig utbildning eller under planerat studieuppehåll.

Har du fått stipendium och vill ansöka igen?

Du som har fått ett ateljéstipendium kan, efter en mellanperiod om minst ett år, ansöka igen om stipendium för en ny tvåårsperiod.

Exempel: Du har fått ateljéstipendium för 2021–2022. Då kan du åter ansöka för perioden 2024–2025.

Ladda ner en pdf-översikt

För att ladda ner en pdf-översikt över ansökan, klicka på Hämta blanketter. Denna pdf är endast ett arbetsdokument och kan inte användas för att ansöka.

Utloggning från e-tjänst vid inaktivitet

Observera att systemet automatiskt loggar ut er efter 60 minuters inaktivitet. 15 minuter innan kommer det en varningsruta om att ni kommer bli utloggade, där finns det möjlighet att trycka på "förläng".  Uppdatera sidan för att försäkra er om att ni fortfarande är inloggade. Spara ofta för att inte förlora något arbete.

Redan påbörjat en ansökan?

Om du har sparat en påbörjad ansökan i e-tjänsten hittar du den under Ej inskickade ärenden på Mina sidor.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ta istället kontakt via telefon på 040-34 10 00.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa