Ateljéstipendium 2019-2020 - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Ateljéstipendium kan sökas av professionella konstnärer inom bild och form, som bor och har ateljé i Malmö.

Ateljéstipendierna är tvååriga och uppgår till ett för varje år fastställt belopp, för närvarande 18 000 kr för tvåårsperioden. Varje år kan högst 60 stipendier utdelas.

Till din ansökan ska du bifoga

  • kopia på ditt hyresavtal för konstnärsateljé i Malmö
  • kopia på din senaste hyresavi
  • bilddokumentation för att identifiera ditt konstnärskap (max fem filer)
  • kopia på utbildningsbevis, om du har en högre konstnärlig utbildning.

Om du har avtal i andra eller tredje hand (med exempelvis en ateljéförening) ska du även bifoga

  • kopia på förstahandsavtal
  • intyg som styrker att fastighetsägaren godkänt andra-
    eller tredjehandsuthyrningen.

Handläggningen sker enligt kulturnämndens bestämmelser. 

För att ladda ner en PDF-översikt över ansökan, klicka på Hämta blankett. Denna PDF är endast ett arbetsdokument och kan inte användas för att ansöka.

Redan påbörjat en ansökan?

Om du har sparat en påbörjad ansökan i e-tjänsten hittar du den under Ej inskickade ärenden på Mina sidor.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa