Projektstöd för utvecklingsprojekt i Malmö - Redovisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För er som har fått beviljat projektstöd för utvecklingsprojekt

När ert projekt är avslutat ska ni skicka in en projektredovisning till Malmö stad. Projektredovisningen skickas in senast 2 månader efter projektet är genomfört. Tänk på att projektredovisningen tydligt ska knyta an till den projektbeskrivning ni skickade in i samband med er ansökan.

En del av redovisningen är den ekonomiska redovisningen. Vi har tagit fram en mall i excelformat som ni ska fylla i och sedan bifoga i e-tjänsten, den hittar ni att ladda ner under steg 6 Ekonomi.

För att ladda ner en PDF-översikt över redovisningen, klicka på Hämta blankett. Denna PDF är endast ett arbetsdokument och kan inte användas för att redovisa.

Om ni har sparat en påbörjad redovisning i e-tjänsten, hittar ni den under "Mina sidor" i menyfältet och "Ej inskickade ärenden".

Observera att systemet automatiskt loggar ut er efter 30 minuters inaktivitet. Spara därför ofta när ni skriver redovisningen.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa