Kryddning av snaps - Anmälan

Om du vill krydda spritdryck för att servera som snaps på ditt egna serveringsställe, måste du anmäla det till Malmö stads tillståndsenhet. 

Anmälningsavgiften är 200 kr och ska betalas in på bankgiro 5089-5812 i samband med anmälan. Bifoga kvitto.

För att få ett godkännande behöver du ha ett stadigvarande serveringstillstånd.

Anmäl via e-tjänst

För att kunna anmäla servering av snaps via e-tjänst måste du vara webbkund hos tillståndsenheten. 

Hur blir jag webbkund?

Anmäl via blankett

Blankett och kvitto skickas till:

Tillståndsenheten
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter