Provsmakning av alkoholdrycker - Anmälan

Här kan du anmäla att du ska anordna en provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker riktad till allmänheten.

För att få anordna en provsmakning ska du ha ett stadigvarande serveringstillstånd.

Anmälningsavgiften är 200 kr och ska betalas in på bankgiro 5089-5812 samband med anmälan. Bifoga kvitto.

Anmäl via e-tjänst

För att kunna anmäla servering av snaps via vår e-tjänst måste du vara webbkund hos tillståndsenheten. 

Hur blir jag webbkund?

Anmäl via blankett

Blankett och kvitto på inbetald avgift skickas till:

Tillståndsenheten
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter