Serveringsansvarig personal - Anmälan

Anmäl vilka du som tillståndshavare har utsett till ansvariga för alkoholserveringen i din verksamhet. De personer du utser till serveringsansvariga måste ha fyllt 20 år.

Tänk också på att anmäla när du byter ut serveringsansvariga personer på restaurangen till tillståndsenheten. Vi gör ingen lämplighetsprövning av dessa personer, utan det är du som tillståndshavare som ansvarar för att personen är lämplig för uppgiften.

Det yttersta ansvaret för verksamheten vilar dock alltid på tillståndshavaren.

Anmäl via e-tjänst

För att kunna anmäla eller avanmäla serveringsansvariga via vår e-tjänst måste du först bli webbkund hos tillståndsenheten. 

Hur blir jag webbkund?

Anmäl via blankett

Blanketten skickas till:

Tillståndsenheten, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 205 80 Malmö

Följande behövs för e-tjänsten