Tillfälligt serveringstillstånd - Ansökan

Ett tillfälligt serveringstillstånd avser dig som vill servera alkohol vid enstaka tillfällen eller perioder, som till exempel vid festivaler. Du kan antingen söka om tillstånd för servering till allmänheten eller till slutet sällskap.

Tillfällig servering till allmänheten:

 • Kostnad för servering upp till 3 dagar: 3 100 kr (varav 1 900 kr avser tillsynsavgift)
 • Kostnad för servering mer än 3 dagar: 4 900 kr (varav 3 700 kr avser tillsynsavgift)
 • Begränsad serveringstid mellan klockan 11.00-01.00

Tillfällig servering till slutet sällskap:

 • Kostnad för servering upp till 3 dagar: 1 200 kr (varav 600 kr avser tillsynsavgift)
 • Kostnad för servering mer än 3 dagar: 1 800 kr (varav 1 200 kr avser tillsynsavgift)
 • Begränsad serveringstid fram till klockan 03.00

Mer information om tillfälligt tillstånd

Handlingar som ska bifogas ansökan:

 1. Kvitto på betald ansökningsavgift.
 2. Avtal om markupplåtelse/nyttjanderättsavtal/hyresavtal.
 3. Beskrivning av arrangemanget.
 4. Meny.
 5. Ritning som visar serveringsstället och sittplatser. Markera noggrant den yta där alkohol ska serveras och där gästerna ska vara med alkoholdryck.
 6. Beslut om registrering av godkänd livsmedelshantering (endast om ansökan avser mer än en dag).
 7. Registreringsbevis från Bolagsverket (endast näringsidkare).
 8. Stadgar (endast föreningar).
 9. Protokoll som visar styrelsens sammansättning, vem som tecknar firman och personnummer på samtliga ledamöter i styrelsen.

Beräknad tid för beslut efter att ansökan blivit komplett är 1 månad. 

Ansök via e-tjänst

Via tillståndsenhetens e-tjänst kan du ansöka om tillfälligt serveringstillstånd - både för allmänheten och för sluten grupp. Du behöver inte vara webbkund hos tillståndsenheten för att kunna använda e-tjänsten.

Ansök via blankett

Blanketten gäller för båda typer av tillfälligt tillstånd och innehåller vidare instruktioner.

Ifylld blankett med bilagor skickas till:

Tillståndsenheten
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
205 80 Malmö 

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter