Förändring i verksamhet med serveringstillstånd - Anmälan

Här kan du som har ett serveringstillstånd anmäla förändringar i din verksamhet som påverkar tillsynen. 

Det kan till exempel handla om:

  • Ett avbrott i verksamhet
  • Namnbyte
  • Ändrad verksamhetsinriktning

Anmälan ska göras innan förändringen genomförs. 

Information om andra förändringar som måste anmälas till tillståndsenheten

Anmäl via e-tjänst

För att kunna anmäla in förändringar i verksamhet via vår digitala tjänst måste du först bli webbkund hos tillstånds enheten.

Hur blir jag webbkund?

Anmäl via blankett

Blanketten skickas till:

Tillståndsenheten
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
205 80 Malmö 

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter