Ändringar i gällande serveringstillstånd - Anmälan

Här kan du som har ett serveringstillstånd anmäla förändringar i din verksamhet som påverkar tillsynen. 

Det kan till exempel handla om:

  • Ett avbrott i verksamhet
  • Namnbyte
  • Ändrad verksamhetsinriktning

Anmälan ska göras innan förändringen genomförs. 

Information om att anmäla förändringar till tillståndsenheten

Anmäl via e-tjänst

För att kunna anmäla in förändringarna via vår e-tjänst måste du först bli webbkund hos tillståndsenheten.

Hur blir jag webbkund?

Anmäl via blankett

Blanketten skickas till:

Tillståndsenheten, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 205 80 Malmö 

Följande behövs för e-tjänsten