Ägar- och styrelseförhållanden - Anmälan om ändringar

Du som har serveringstillstånd ska anmäla in förändringar i ägar- och styrelseförhållanden till tillståndsenheten.

Du ska även anmäla in byte av firmatecknare, VD, platschef eller liknande personer.

Anmälningsavgift

 • Ändrade ägare- och styrelseförhållanden med 20 procent eller mer: 5 200 kr
 • Ändring av en eller flera styrelseledamöter, firmatecknare, VD, platschef: 3 100 kr

Inbetalning till bankgiro 5089-5812.

På inbetalningsblanketten (eller meddelanderaden om du betalar via internetbank) ska du skriva tillståndsenhetens referensnummer 8535, restaurangens namn, samt vad anmälan avser.

Exempel 8535, Restaurang mat & dryck, Anmälan ändrade ägare- och styrelseförhållanden.   

Mer information om att anmäla förändringar till tillståndsenheten

Handlingar som ska bifogas anmälan

 • Kvitto på inbetald avgift
 • Registreringsbevis från Bolagsverket
 • Handling som styrker behörighet att teckna firma
 • Beskrivning av de nya ägarförhållandena
 • Kopia av köpeavtal
 • Redogörelse för hur ett eventuellt köp finansierats
 • Om de nya förhållanden påverkar inriktningen ska du beskriva den nya verksamhetsinriktningen
 • Intyg om kunskaper i alkohollagen: Kunskapsprov i alkohollagen
 • Anmälan av serveringsansvariga (om det förändrats)
 • Information om övriga bolagsengagemang

Anmäl via e-tjänst

För att kunna anmäla in förändringarna via vår e-tjänst måste du först bli webbkund hos tillståndsenheten.

Hur blir jag webbkund?

Anmäl via blankett

Blanketten med bilagor skickas till: Tillståndsenheten, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 205 80 Malmö