Försäljning av folköl och e-cigaretter - Anmälan & egenkontrollprogram

För att få sälja folköl, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare måste du anmäla det till Malmö stads tillståndsenhet. Du får inte påbörja försäljningen innan du har anmält.

Det är du som äger försäljningsstället (vanligtvis en butik eller restaurang) som ska anmäla. Tillsammans med anmälan ska du också fylla i och skicka in ett egenkontrollprogram. I samband med anmälan ska du även betala in en tillsynsavgift.

Information om tillsyn av verksamheter som säljer tobak, folköl och e-cigaretter

När tillståndsenheten tagit emot din anmälan och egenkontrollprogram skickas ett bevis på att du har anmält försäljningen.

Krav för försäljning

  • Registrerat företag, förening eller stiftelse.
  • Egenkontrollprogram.
  • Tydlig skyltning om åldersgräns ska finnas i butiken.
  • Marknadsföring som följer lagen.
  • Korrekt märkta e-cigaretter och påfyllningsbehållare.
  • Matutbud vid försäljning av folköl.

Information om försäljning av folköl, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

Anmäl via e-tjänst

Genom vår e-tjänst kan du anmäla försäljning av folköl, avanmäla samt lämna in egenkontrollprogram. Du behöver inte vara webbkund hos tillståndsenheten för att kunna använda dig av tjänsten.

Anmäl via blankett

Anmälan och egenkontrollprogram skickas till:

Tillståndsenheten, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 205 80 Malmö