Gymnasie- och vuxenutbildning - Ansökan om bidrag till läromedel och skolmåltider

Du som läser gymnasiala kurser på en folkhögskola kan ansöka om bidrag till läromedel och skolmåltider.

  • För bidrag till hösttermin: ansök senast 15 december
  • För bidrag till vårtermin: ansök senast 15 juni

År 2024 är bidraget för skolmåltider 3 808 kronor per termin och bidraget till läromedel är maximalt 1 719 kronor per termin.

Du kan få bidrag till läromedel och skolmåltider om du:

  • Är folkbokförd i Malmö stad.
  • Läser på gymnasial nivå på en folkhögskola.
  • Inte har ett slutbetyg/gymnasieexamen från gymnasieskolan.
  • Har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395)
  • Är under 20 år, bidrag kan beviljas till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Mer information om bidraget

Bilagor till ansökan

  • Kvitto på inköpt litteratur i original eller
  • ett intyg (måste vara i original) från skolan att det finns materialavgift (avgift för kopiering, material som delas ut på lektioner).

Ansökan skickas till:

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

antag@malmo.se

040-34 30 34

Personuppgiftsansvarig

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

gyvux@malmo.se