Uttag från överförmyndarspärrat konto - Ansökan

Du ska skicka in en ansökan till enheten för överförmyndarärenden när du i egenskap av god man, förmyndare eller förvaltare (ställföreträdare) har behov av att göra ett uttag från ett annars överförmyndarspärrat bankkonto.

Mer information för dig som är ställföreträdare

Ansökan skickas till:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Enheten för överförmyndarärenden
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Enheten för överförmyndarärenden
overformyndare@malmo.se
040-34 36 08

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndare@malmo.se