Uttag från spärrad bankräkning - Ansökan

LÄS MER

En ansökan när du i egenskap av god man/förmyndare/förvaltare har behov av att göra ett uttag från ett annars spärrat bankkonto.

Ansökan skickas till:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Avdelningen för överförmyndarärenden
205 80 Malmö

 

Frågor om e-tjänsten

Överförmyndarenheten
registrera.overformyndarnamnden@malmo.se
040-34 36 08

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
registrera.overformyndarnamnden@malmo.se