Malmö Museers fotoarkiv - Beställning av bilder

Är du intresserad av att beställa bilder så kan du börja med att leta i vår databas. Hittar du inte vad du söker så hjälper vi dig gärna. Använd vårt digitala beställningsformulär.

Du kan också kontakta:

  • Lina Ålenius, intendent, lina.alenius@malmo.se , tel: 0734-35 64 09
  • Ulrika af Wetterstedt, arkivarie, ulrika.afwetterstedt@malmo.se, tel: 0721-82 56 16

Ulrika och Lina arbetar med handläggning av ärenden som rör fotoarkivet samt bevakar bildrättsliga frågor.

Kontaktuppgifter

Malmö Museer
malmomuseer@malmo.se
040-34 44 00

Personuppgiftsansvarig

Kulturnämnden
kulturkansli@malmo.se