Verksamhetsstöd till kulturorganisationer 2024 - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Verksamhetsstöd är ett ekonomiskt stöd till kulturverksamhet inom alla konstformer, till exempel musik, dans, teater, bild & form, litteratur och film.

Stödet gäller verksamhet under ett helt kalenderår.

Sista ansökningsdag är 1 juni.

En del av ansökan är den ekonomiska bilagan. Vi har tagit fram en mall i excelformat som ni ska fylla i och sedan bifoga i e-tjänsten, den hittar ni under Hämta blanketter eller under steg 5 Ekonomi.

Vilka kan söka verksamhetsstöd?

  • Fristående kulturorganisationer i Malmö som är registrerade med organisationsnummer, det vill säga ideell förening, ekonomisk förening, stiftelse, handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag.
  • Du som har enskild firma i Malmö med F-skattsedel.
  • För att komma i fråga för ett nytt verksamhetsstöd gäller vanligen att verksamheten fått projektstöd under flera år.

Mer information om verksamhetsstöd och vilka prioriteringar som finns för inkomna ansökningar.

Första gången du söker verksamhetsstöd?

Verksamhetsstöd är ett långsiktigt stöd till etablerade och självständiga kulturverksamheter av väsentlig betydelse för Malmös kulturliv. 

Om ni inte tidigare har beviljats verksamhetsstöd bör ni därför kontakta en handläggare inom kulturstöd för rådgivning innan ni ansöker. 

Kontakta handläggare inom kulturstöd

Ladda ner en pdf-översikt

För att ladda ner en pdf-översikt över ansökan, klicka på Hämta blankett. Denna pdf är endast ett arbetsdokument och kan inte användas för att ansöka.

Utloggning från e-tjänst vid inaktivitet

Observera att systemet automatiskt loggar ut er utan varning efter 30 minuters inaktivitet. Uppdatera sidan för att försäkra er om att ni fortfarande är inloggade. Spara ofta för att inte förlora något arbete.

Redan påbörjat en ansökan?

Om ni har sparat en påbörjad ansökan i e-tjänsten hittar ni den under Ej inskickade ärenden på Mina sidor.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Kulturförvaltningen via telefonnummer 040-34 48 60.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa