Verksamhetsstöd till kulturorganisationer 2025 - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Verksamhetsstöd är ett ekonomiskt stöd till kulturverksamhet inom alla konstformer, till exempel musik, dans, teater, bild & form, litteratur och film.

Stödet gäller verksamhet under ett helt kalenderår.

Sista ansökningsdag är 3 juni.

Vilka kan söka verksamhetsstöd?

 • Fristående kulturorganisationer i Malmö som är registrerade med organisationsnummer, det vill säga ideell förening, ekonomisk förening, stiftelse, handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag.
 • Du som har enskild firma i Malmö med F-skattsedel.
 • För att komma i fråga för ett nytt verksamhetsstöd gäller vanligen att verksamheten fått projektstöd under flera år.

Information om verksamhetsstöd

Första gången du söker verksamhetsstöd?

Verksamhetsstöd är ett långsiktigt stöd till etablerade och självständiga kulturverksamheter av väsentlig betydelse för Malmös kulturliv. 

Om du inte tidigare har beviljats verksamhetsstöd bör ni därför kontakta en handläggare inom kulturstöd för rådgivning innan du ansöker. 

Kontakta handläggare inom kulturstöd

Bifoga handlingar

I tjänsten ska du bifoga:

 • Om du har organisationsform ekonomisk förening, ideell förening eller stiftelse ska du bifoga aktuella stadgar. 
 • Om du hyr lokaler ska du bifoga nya eller förändrade hyresavtal. 
 • Aktuella kommunikationsinsatser
 • Ifylld ekonomibilaga, mall finns att ladda ner på startsidan vid blankett och även i e-tjänsten.

Om du inte har ett pågående verksamhetsstöd ska du även bifoga: 

 • Underskriven verksamhetsberättelse för 2023
 • Underskriven ekonomisk redovisning för 2023 med resultat- och balansräkning
 • Underskriven revisionsberättelse
 • Underskrivet protokoll från årsmöte eller motsvarande då årshandlingarna fastställts

Ovan gäller inte om sökande är en enskild firma, då ska du istället bifoga ett förenklat bokslut för 2023. 

Om du har ett upplåtelseavtal för lokaler och teknik med kulturförvaltningen så ska du även bifoga en aktuell inventarielista över den upplåtna tekniken. 

Utloggning från e-tjänst vid inaktivitet

Observera att systemet automatiskt loggar ut er utan varning efter 30 minuters inaktivitet. Uppdatera sidan för att försäkra er om att ni fortfarande är inloggade. Spara ofta för att inte förlora något arbete.

Redan påbörjat en ansökan?

Om ni har sparat en påbörjad ansökan i e-tjänsten hittar ni den under Ej inskickade ärenden på Mina sidor.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Kulturförvaltningen via telefonnummer 040-34 48 60.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa