Trafikanordningsplan - Ansökan, registrerade användare

LÄS MER

Denna e-tjänst är för dig som är registrerad användare hos fastighets- och gatukontoret.

Genom att vara registrerad användare blir det enklare för dig som i din verksamhet återkommande behöver upprätta Trafikanordningsplaner (TA-planer).

Via tjänsten kan du:

  • Enkelt kommunicera med gatukontorets handläggare och få en överblick över ditt ärende.
  • Komplettera, ansöka om tidsförlängning och uppdatera ärendet med nya dokument.

För att bli registrerad användare måste du kontakta Fastighets- och gatukontorets handläggare.

Ansökan för ej registrerade användare

Observera att trafikanordningsplan måste ansökas 15 arbetsdagar innan den ska påbörjas. Handläggningstiden på 15 dagar räknas från den tidpunkt då ansökans bedöms som komplett. 

I TA-planen ska det ingå handlingar för entreprenörens kontaktuppgifter, föreskrifter, ritningar, skisser, foton, etc, som visar exempel på hur vägmärken och skyddsanordningar ska placeras.

Avgifter för TA-planer

Mer information om TA-planer - vad som gäller och när de ska upprättas

Frågor om e-tjänsten

Fastighets- och gatukontoret
kundservice.fgk@malmo.se
020-34 45 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
kundservice.fgk@malmo.se