Trafikanordningsplan - Ansökan

Denna e-tjänst är för dig som ska ansöka om en trafikanordningsplan hos fastighets- och gatukontoret.

Observera att trafikanordningsplan måste ansökas 15 arbetsdagar innan den ska påbörjas. Handläggningstiden på 15 dagar räknas från den tidpunkt då ansökans bedöms som komplett. 

Via tjänsten kan du:

 • Enkelt kommunicera med gatukontorets handläggare och få en överblick över ditt ärende.
 • Komplettera, ansöka om tidsförlängning och uppdatera ärendet med nya dokument.

En ansökan med TA-plan ska:

 • innehålla en tydlig beskrivning av arbetsplatsen och dess planerade avstängningar/trafikanordningar
 • visa hur stor avstängningen är samt kvarvarande yta av gata och/eller gång- och cykelbana
 • innehålla en karta eller ritning med måttangivelser och referenspunkter till fastigheter eller gatukorsningar
 • ange utmärkningar och skyddsanordningar som kommer att användas
 • visa på hur trafikanterna kommer påverkas.

Mer information om TA-planer - vad som gäller och när de ska upprättas

Om du inte är en registrerad användare

Är det första gången du ska ansöka om en trafikanordningsplan måste du skicka ett mejl till Malmö stad för att läggas till som användare.

I mejlet ska du ange:

 • Företag och juridiskt namn
 • Organisationsnummer
 • Kontaktperson för företaget
 • Adress (för debitering)
 • Kontonummer eller märkning av faktura
 • Telefonnummer
 • Mobiltelefonnummer
 • E-post

Skicka mejlet till nyaanvandare.greta.fgk@malmo.se.

Kontaktuppgifter

Malmö stad

malmostad@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden

fgk@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • Registrerad användare hos fastighet- och gatukontoret