Livsmedelsverksamhet - Anmälan om upphörande

Anmälan om ändring eller upphörande av livsmedelsverksamhet.

Har ditt livsmedelsföretag lagts ner? Eller har verksamheten bytt ägare under året? Tänk då på att meddela detta till miljöförvaltningen snarast, allra senast den 31 januari, annars riskerar du att behöva betala årsavgiften för hela kommande året, även om du inte driver företaget längre.

Mer information om att driva livsmedelsverksamhet

Avanmälan skickas till:

Avdelningen för livsmedelskontroll
Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

Eller lämna till Miljöförvaltningen, Bergsgatan 17.

Du kan också mejla till livsmedel@malmo.se

Kontaktuppgifter

Miljöförvaltningen

miljo@malmo.se

040-34 20 42

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden

miljo@malmo.se