Livsmedelsverksamhet - Anmälan om upphörande

LÄS MER

Ska du inte längre driva din livsmedelsverksamhet eller ska någon ta över till exempel din restaurang, ditt café eller din sushibar? Då ska du anmäla detta till miljöförvaltningen.

Mer information om att driva livsmedelsverksamhet

Avanmälan skickas till:

Avdelningen för livsmedelskontroll
Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Miljöförvaltningen
miljo@malmo.se
040-34 20 42

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden
miljo@malmo.se