Grundskola - Ansökan om skolskjuts

Elever i både kommunala och fristående skolor kan ansöka om skolskjuts via Malmös stads e-tjänst eller blankett.

Du kan ansöka om skolskjuts när som helst under året och din ansökan behandlas så fort som möjligt, men för att få beslut om skolskjuts i god tid innan läsårsstart bör du ansöka under aktuell ansökningsperiod.

Ansökningsperiod 1 mars–31 mars

Om du ansökt om skolplats januari 2021, kan du ansöka om skolskjuts från det datum du har fått skolplacering och till och med den 25 april.

Mer information om vilka regler och avstånd som gäller för skolskjuts

Viktigt att tänka på

Motivera grunden till skolskjuts

Det är viktigt att du kryssar i på vilken grund du ansöker om skolskjuts samt att du fyller i en motivering enligt nedan.

  • För trafikförhållanden – varför trafikförhållanden längs elevens färdväg medför behov av skolskjuts.
  • För eventuell funktionsnedsättning – varför elevens funktionsnedsättning medför att hen har svårt att på egen hand ta sig till och från skolan och har behov av skolskjuts.
  • För annan särskild omständighet – varför annan särskild omständighet ger eleven behov av skolskjuts.

Om du flyttar eller väljer att byta skola

Om du flyttar men går kvar på din gamla skola har du vanligtvis inte längre rätt till skolskjuts eftersom du tilldelas en ny skolskjutsskola som ligger närmare din nya adress. Detsamma gäller om du väljer att byta skola då detta blir en skola som du själv sökt dig till vilket medför att grunden för att beviljas skolskjuts upphör. Kommunen inte är skyldig att erbjuda skolskjuts för elever som går i vald skola, fristående skola inom kommunen eller annan kommuns skola.

Om du har växelvist boende

Vårdnadshavare ska ange i ansökan för skolskjuts om eleven har växelvist boende.

Efter du skickat in ansökan

Via e-tjänst

Om du ansökt via vår e-tjänst (vårdnadshavarportalen) skickar vi ett mejl när ett beslut fattats och du kan logga in i e-tjänsten för att ta del av det.

Ansöka via blankett

Om du behöver ansöka om skolskjuts via blankett, kontakta Malmö stads kontaktcenter på 040-34 10 00 eller malmostad@malmo.se.

Om du ansökt om skolskjuts via blankett får du beslutet via post.

Vi tar inte emot ansökan via e-post!

Kontaktuppgifter

Malmö stad
malmostad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation