Skolskjuts i grundskolan - Ansökan

Elever i både kommunala och fristående skolor ska ansöka om skolskjuts via Malmös stads e-tjänst eller blankett. 

  • Ansökningar som gäller läsåret 2018/2019 tas emot och handläggs löpande.
  • Ansökningsperioden för läsåret 2019/2020 börjar den 2 april. Innan dess kommer inga ansökningar att handläggas.
  • För att garanterat få besked om skolskjuts inför hösten ska du ansöka senast den 23 april.

Elever kan få skolskjuts på grund av:

  • lång väg till skolan
  • trafikförhållanden
  • funktionsnedsättning
  • annan särskild omständighet efter individuell bedömning

Mer information om vilka regler och avstånd som gäller för skolskjuts

Ansökan via tjänst

Om du ansöker via grundskolans tjänst behöver du e-legitimation.

Ansökan via blankett skickas till

Grundskoleförvaltningen
Skolplaceringsenheten
205 80 Malmö

Efter du skickat in ansökan

Om du gjort en ansökan via tjänsten får du svar per mejl, men du kan också se beskedet när du loggar in i tjänsten. Om du har gjort en ansökan på blankett får du svaret per post.

Kontaktuppgifter

Skolplaceringsenheten
skolplaceringsenheten.grf@malmo.se
040-34 90 80

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se