Skolskjuts i grundskolan - Ansökan

Elever i både kommunala och fristående skolor ska ansöka om skolskjuts via Malmös stads e-tjänst eller blankett. 

  • Ansökningar som gäller läsåret 2018/2019 tas emot och handläggs löpande.
  • Ansökningsperioden för läsåret 2019/2020 börjar den 21 mars. Innan dess kommer inga ansökningar att handläggas.

Hitta din skolskjutsskola

Du som har ett barn som ska börja förskoleklass läsåret 2019/2020 kan hitta ditt barns skolskjutsskola i e-tjänsten. Observera att du inte kan ansöka om skolskjuts förrän du vet vilken skola ditt barn ska gå på. Ansökningar för läsåret 2019/2020  kommer inte att handläggas förrän ansökningsperioden börjar den 21 mars. Beslut om skolplacering får du senast i början av april.

Mer om skolskjutsskola och instruktion för att hitta den i e-tjänsten

Elever kan få skolskjuts på grund av:

  • lång väg till skolan
  • trafikförhållanden
  • funktionsnedsättning
  • annan särskild omständighet efter individuell bedömning

Mer information om vilka regler och avstånd som gäller för skolskjuts

Ansök via e-tjänst

Om du ansöker via grundskolans e-tjänst behöver du e-legitimation.

Ansök via blankett

Blanketten skickas till:

Grundskoleförvaltningen
Centrala skolplaceringsenheten
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Centrala skolplaceringsenheten
skolplaceringsenheten.grf@malmo.se
040-34 90 80

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se