Skolskjuts i grundskolan - Ansökan och beslut

Elever i både kommunala och fristående skolor ska ansöka om skolskjuts via Malmös stads e-tjänst eller blankett. Du ansöker om skolskjuts inför varje nytt läsår, även om du haft skolskjuts sedan tidigare.

Du kan ansöka om skolskjuts när som helst under året och din ansökan behandlas så fort som möjligt, men för att få beslut om skolskjuts i god tid innan läsårsstart bör du ansöka under aktuell ansökningsperiod.

  • För elever som redan har en skolplacering, och planerar att behålla denna även kommande läsår, kan vårdnadshavare ansöka om skolskjuts för läsåret 2020/2021 från och med 7 februari.
  • För elever som söker skola under våren 2020, exempelvis till förskoleklass eller ny grundskola inför årskurs 7, kan du som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts så snart du fått besked om skolplacering.
  • För samtliga gäller att ansökan ska ha kommit in senast 26 april 2020 för att garanterat ha ett skolskjutsbeslut vid höstterminens start.

Mer information om vilka regler och avstånd som gäller för skolskjuts

Viktigt att tänka på

Motivera grunden till skolskjuts

Det är viktigt att du kryssar i på vilken grund du ansöker om skolskjuts samt att du fyller i en motivering enligt nedan.

  • För trafikförhållanden – varför trafikförhållanden längs elevens färdväg medför behov av skolskjuts.
  • För eventuell funktionsnedsättning – varför elevens funktionsnedsättning medför att hen har svårt att på egen hand ta sig till och från skolan och har behov av skolskjuts.
  • För annan särskild omständighet – varför annan särskild omständighet ger eleven behov av skolskjuts.

Om du flyttar men går kvar på samma skola

Om du ska flytta och vill ansöka om skolskjuts från en kommande adress ska du styrka den nya adressen genom att bifoga en kopia på ditt bostadskontrakt. Vi behöver kopian av bostadskontraktet för att kunna fatta beslut utifrån den nya adressen.

Om du har växelvist boende

Vårdnadshavare ska ange i ansökan för skolskjuts om eleven har växelvist boende. Då kan eleven i vissa fall få skolskjuts från båda bostadsadresserna.

Efter du skickat in ansökan

Via e-tjänst

Om du ansökt via vår e-tjänst (vårdnadshavarportalen) skickar vi ett mejl när ett beslut fattats och du kan logga in i e-tjänsten för att ta del av det.

Via blankett

Om du ansökt om skolskjuts via blankett får du beslutet via post eller mejl.

Ansökan via blankett skickas till

Grundskoleförvaltningen
Skolplaceringsenheten
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Skolplaceringsenheten
skolplaceringsenheten.grf@malmo.se
040-34 90 80

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se