Grundskola - Ansökan om skolskjuts

Elever i både kommunala och fristående skolor ska ansöka om skolskjuts via Malmös stads e-tjänst eller blankett. Du ansöker om skolskjuts inför varje nytt läsår, även om du haft skolskjuts sedan tidigare.

Du kan ansöka om skolskjuts när som helst under året och din ansökan behandlas så fort som möjligt, men för att få beslut om skolskjuts i god tid innan läsårsstart bör du ansöka under aktuell ansökningsperiod.

Mer information om vilka regler och avstånd som gäller för skolskjuts

Aktuella ansökningsperioder

  • För elever som redan har en skolplacering, och planerar att behålla denna även kommande läsår, kan vårdnadshavare ansöka om skolskjuts för läsåret 2020/2021 från och med 7 februari.
  • För elever som söker skola under våren 2020, exempelvis till förskoleklass eller ny grundskola inför årskurs 7, kan du som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts så snart du fått besked om skolplacering.
  • För elever som har skolplacering och elever som sökt skola inför årskurs 7 under våren 2020 gäller att ansökan ska ha kommit in senast 26 april 2020 för att garanterat ha ett skolskjutsbeslut vid höstterminens start. 
  • För blivande förskoleklasselever gäller att ansökan ska ha kommit in senast 10 maj 2020 för att garanterat ha ett skolskjutsbeslut vid höstterminens start. Detta på grund av att förskoleklasselever får besked om skolplacering först vecka 17.

Viktigt att tänka på

Motivera grunden till skolskjuts

Det är viktigt att du kryssar i på vilken grund du ansöker om skolskjuts samt att du fyller i en motivering enligt nedan.

  • För trafikförhållanden – varför trafikförhållanden längs elevens färdväg medför behov av skolskjuts.
  • För eventuell funktionsnedsättning – varför elevens funktionsnedsättning medför att hen har svårt att på egen hand ta sig till och från skolan och har behov av skolskjuts.
  • För annan särskild omständighet – varför annan särskild omständighet ger eleven behov av skolskjuts.

Om du flyttar eller väljer att byta skola

Om du flyttar men går kvar på din gamla skola har du vanligtvis inte längre rätt till skolskjuts eftersom du tilldelas en ny skolskjutsskola som ligger närmare din nya adress. Detsamma gäller om du väljer att byta skola då detta blir en skola som du själv sökt dig till vilket medför att grunden för att beviljas skolskjuts upphör. Kommunen inte är skyldig att erbjuda skolskjuts för elever som går i vald skola, fristående skola inom kommunen eller annan kommuns skola.

Om du har växelvist boende

Vårdnadshavare ska ange i ansökan för skolskjuts om eleven har växelvist boende. Då kan eleven i vissa fall få skolskjuts från båda bostadsadresserna.

Om du ansöker via blankett

Du ska skicka in blanketten i original via post – vi tar inte emot blanketter i form av skärmdumpar eller bifogade filer via e-post.

Efter du skickat in ansökan

Via e-tjänst

Om du ansökt via vår e-tjänst (vårdnadshavarportalen) skickar vi ett mejl när ett beslut fattats och du kan logga in i e-tjänsten för att ta del av det.

Via blankett

Om du ansökt om skolskjuts via blankett får du beslutet via post eller mejl.

Ansökan via blankett skickas till

Grundskoleförvaltningen
Skolplaceringsenheten
205 80 Malmö

Vi tar inte emot ansökan via e-post!

Kontaktuppgifter

Skolplaceringsenheten
skolskjuts.grf@malmo.se
040-34 90 80

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation