Grundskola - Ansökan om skolskjuts

Elever som går i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola i Malmö kan ansöka om skolskjuts via Malmös stads e-tjänst eller blankett.

Du kan ansöka om skolskjuts närsomhelst under innevarande läsår. Handläggningstiden kan variera under året. Under ansökningsperioden inför kommande läsår samt vid läsårsstart i augusti är handläggningstiden längre. 

Mer information om vilka regler och avstånd som gäller för skolskjuts

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att du kryssar i på vilken grund du ansöker om skolskjuts samt att du fyller i en motivering enligt nedan.

  • För trafikförhållanden – varför trafikförhållanden längs elevens färdväg medför behov av skolskjuts.
  • För eventuell funktionsnedsättning – varför elevens funktionsnedsättning medför att hen har svårt att på egen hand ta sig till och från skolan och har behov av skolskjuts. Du ska bifoga intyg som styrker elevens funktionsnedsättning.
  • För annan särskild omständighet – varför annan särskild omständighet ger eleven behov av skolskjuts. Intyg kan komma att begäras, bifoga därför intyg när du ansöker.

Om du flyttar men går kvar på din gamla skola har du vanligtvis inte längre rätt till skolskjuts eftersom du tilldelas en ny skolskjutsskola som ligger närmare din nya adress. Detsamma gäller om du väljer att byta skola då detta blir en skola som du själv sökt dig till vilket medför att grunden för att beviljas skolskjuts upphör. Kommunen är inte skyldig att erbjuda skolskjuts för elever som går i vald skola, fristående skola inom kommunen eller annan kommuns skola.

Vårdnadshavare ska ange i ansökan för skolskjuts om eleven har växelvist boende och hur stor del av tiden som eleven bor på den växelvisa adressen.

Om du har gjort en ansökan via e-tjänsten skickas begäran om komplettering via tjänsten. Du får då en notifiering på den e-postadress du har uppgett i ansökan med en länk där du kan besvara begäran. Om du har gjort ansökan via pappersblankett så skickas begäran om komplettering via post.

Efter du skickat in ansökan via e-tjänsten

Om du ansökt via vår e-tjänst (vårdnadshavarportalen) skickar vi ett mejl när ett beslut fattats och du kan logga in i e-tjänsten för att ta del av det.

Logga in på vårdnadshavarportalen och följ och/eller komplettera ditt ärende.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Via e-tjänsten är det inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ansök i stället via blankett.

Blanketten skickas till

Grundskoleförvaltningen
Skolplaceringsenheten, skolskjuts
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Malmö stad

malmostad@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden

grundskola@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten