Personuppgifter hos kommunen - Begär rätt till tillgång enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Den här tjänsten kräver inloggning

Via denna e-tjänst eller blankett kan du begära tillgång till dina personuppgifter som hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR) i Malmö stad.

  • Du kan enbart begära tillgång till dina egna personuppgifter via e-tjänsten.
  • Om du ska begära ut personuppgifter för dina barn eller för en annan person måste du använda vår manuella blankett. 
  • Tjänsten ska endast användas för att få tillgång till ett registerutdrag/utdrag med dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). För andra handlingar kontakta Malmö stad eller ta direkt kontakt med den förvaltning som ditt ärende berör.

Välj nämnd

Du kommer i tjänsten/på blanketten kunna välja vilken nämnd som du vill begära ut uppgifter från. Det är nämnden eller styrelsen i en förvaltning  som har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt. Mer information om Malmö stads olika förvaltningar, nämnder och deras ansvarsområden.

Behöver du utdrag från socialregistret?

Använd inte e-tjänsten eller blanketten om du

  • behöver visa ett utdrag från socialtjänsten för Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen
  • behöver kunna visa att du inte har ekonomiskt bistånd
  • behöver intyg från socialtjänsten för att du vill ha uppdrag som till exempel god man eller familjehem
  • behöver visa för en myndighet om du förekommer i socialregistret

Beställ utdrag från socialregistret

Registerutdrag från flera nämnder

I tjänsten kan du bara välja en (1) nämnd per begäran. För att kunna begära registerutdrag från flera nämnder måste du antingen

  • använda tjänsten upprepade gånger och välja olika nämnder varje gång
  • använda den manuella blanketten under Hämta blankett och lämna in din begäran på plats. I samband med att du lämnar in din begäran ska du också visa upp din legitimation.

Blanketten lämnas till

Stadshusets reception
Malmö stad
205 80 Malmö

Rätten att ta ut personuppgifter

Du har som medborgare rätt att få veta om Malmö stad behandlar dina personuppgifter. Och om så är fallet, att få tillgång till personuppgifterna. Detta kallas enligt EU:s dataskyddsförordning "den registrerades rätt till tillgång", också känt som registerutdrag.

Mer information om hur Malmö stad hanterar personuppgifter.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Använd istället blanketten för att begära ett registerutdrag.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa