Specialkost av medicinska skäl i skolan - Avanmälan

LÄS MER

Om en elev inte längre har behov av specialkost ska en skriftlig avanmälan lämnas in till skolrestaurangen på skolan. Avanmälan ska göras av vårdnadshavare eller av myndig elev.

Du hittar blanketten för avanmälan under Hämta blankett. Lämna in den till skolans restaurang.

Mer information om specialkost i skolan.

Frågor om e-tjänsten

Skolrestauranger
kundcenter@malmo.se
040-34 02 00

Personuppgiftsansvarig

Servicenämnden
serviceforvaltningen@malmo.se