Specialkost i grund- och gymnasieskola - Avsluta

Om en elev inte längre har behov av specialkost ska ett skriftlig avslut lämnas in till skolrestaurangen på skolan. Avslut ska göras av vårdnadshavare eller av myndig elev.

Du hittar blanketten för avslut av specialkost under "Hämta blankett".

Mer information om specialkost i skolan.

Kontaktuppgifter

Skolrestauranger
malmostad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Servicenämnden
serviceforvaltningen@malmo.se