Vårdnad, boende och umgänge - Ansök om att upprätta avtal

Föräldrar kan upprätta juridiskt bindande avtal kring vårdnad, boende och umgänge för barn hos familjerätten. När avtalet har godkänts av familjerättssekreteraren har det samma giltighet som en dom i domstolen.

För att kunna upprätta ett avtal krävs det att

  • föräldrarna är överens om avtalets innehåll
  • de har full insikt i innebörden av avtalet
  • avtalet bedöms vara till barnets bästa.

Läs mer om vårdnad, boende och umgänge

Ansök om att få upprätta avtal

Fyll i blanketten om ni föräldrar är överens om att tillsammans besöka familjerättsbyrån.

Blanketten skickas till

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Familjerättsbyrån
205 80 Malmö

Ni kommer därefter få en kallelse via e-post så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter

Jan Wennerlund
jan.wennerlund@malmo.se

Personuppgiftsansvarig

Familjerätten
familjerattsbyran@malmo.se