Vårdnad, boende och umgänge - Ansök om att skriva avtal

Föräldrar kan ansöka om att skriva ett juridiskt bindande avtal kring vårdnad, boende och umgänge för barn hos familjerätten. När avtalet har godkänts av familjerättssekreteraren har det samma giltighet som en dom i domstolen.

För att ansöka om avtal behöver båda föräldrarna fylla i och skriva under blanketten. Efter att ni skickat in ansökan kommer ni få en kallelse för tid hos familjerätten.

För att familjerätten ska godkänna ett avtal krävs en mindre utredning som ska visa att

  • båda föräldrarna är överens om avtalets innehåll
  • båda föräldrarna har full insikt i innebörden av avtalet
  • avtalet bedöms vara till barnets bästa.

Information om vårdnad, boende och umgänge

Blanketten skickas till

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Familjerätten, 205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Familjerätten

familjerattsbyran@malmo.se

040-34 52 48

Personuppgiftsansvarig

Arbetsmarknads- och socialnämnden

asf@malmo.se