Samarbetssamtal - Ansökan

Du som är förälder och har barn som är folkbokförd i Malmö kan ansöka om samarbetssamtal för föräldrar. En förutsättning för att boka in ett samarbetssamtal är att båda föräldrarna samtycker till att medverka i samtalet.​

Samtalen kan leda till en skriftlig eller muntlig överenskommelse mellan föräldrarna eller ett juridiskt bindande avtal som likställs med en dom från domstol. Ett avtal förutsätter att föräldrarna är överens och att socialnämnden bedömer att det föräldrarna vill avtala om är till barnets bästa.

Information om samarbetssamtal

Skicka in ansökan till:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Familjerättsbyrån, 205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Familjerätten

familjerattsbyran@malmo.se

040-34 52 48

Personuppgiftsansvarig

Arbetsmarknads- och socialnämnden

asf@malmo.se