Habiliteringen - Ansökan om insatser

Hos habiliteringen kan du få stöd i att förstå och leva med din funktionsnedsättning. Stödet kan exempelvis innebära olika typer av samtal, fysisk aktivitet eller stöd för kognition och kommunikation. Du kan även få information om samhällets stöd och hjälp i kontakten med andra myndigheter.

För att få ha rätt till insatserna inom Habiliteringen ska du

  • vara född år 1974 eller tidigare

  • ​omfattas av LSS och ha daglig verksamhet eller bo på ett LSS-boende.

Mer om Habiliteringen Malmö stad

Vem kan skicka in ansökan?

Du som omfattas av LSS kan själv ansöka, men ansökan kan också göras av din vårdnadshavare, gode man, förvaltare eller fullmaktshavare.

Ansökan skickas med brev till

Habiliteringen
Funktionsstödsförvaltningen
Stora Nygatan 1
205 80 Malmö

Observera att Habiliteringen inte tar emot ansökningar via e-post!