Insatser enligt LSS och SoL - Ansökan

Stöd enligt LSS och socialtjänstlagen (SoL) kan sökas av personer som tillhör personkretsen enligt LSS, barn med fysiska funktionsnedsättningar samt vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning.

Om stöd och insatser enligt LSS och SoL

Använd LSS-blanketten om du tillhör en personkrets och vill ansöka om

Använd SoL-blanketten om du har en psykisk funktionsnedsättning eller psykisk sjukdom och vill ansöka om

Du som vårdnadshavare kan också använda SoL-blanketten för att ansöka om exempelvis kontaktperson och ledsagarservice åt barn upp till 18 år med fysiska funktionsnedsättningar. Är du mellan 15 och 18 år med fysisk funktionsnedsättning kan du skicka in en egen ansökan. 

Vem kan skicka in ansökan?

Ansökan om insatser enligt LSS eller SoL kan antingen skickas in av dig själv, vårdnadshavare, god man, förvaltare eller fullmaktshavare.

Till din ansökan ska du bifoga

  • Kopia av medicinskt intyg om din funktionsnedsättning.
  • Om din ansökan skickas in av god man, förvaltare eller fullmaktshavare ska du bifoga registerutdrag eller fullmakt.

Kortare handläggningstid

För att handläggningstiden för din ansökan ska bli så kort som möjligt ska den

  • vara komplett från början med alla bilagor (om du kompletterar efter inskickad ansökan kan handläggningstiden bli längre)

  • vara underskriven av samtliga vårdnadshavare (om ansökan gäller för en minderårig person).

Ansökan skickas med brev till

Malmö stad

Funktionsstödsförvaltningen

Fänriksgatan 1

Myndighet, socialpsykiatri och barn

205 80 Malmö

Tänk på att funktionsstödsförvaltningen inte tar emot ansökningar via e-post!