Insatser enligt LSS/SoL - Ansökan

Stöd enligt LSS och socialtjänstlagen (SoL) kan sökas av personer som tillhör personkretsen enligt LSS, barn med fysiska funktionsnedsättningar samt vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning.

Läs mer om stöd och insatser enligt LSS och SoL

Använd LSS-blanketten om du tillhör en personkrets och vill ansöka om

Använd SoL-blanketten om du har en psykisk funktionsnedsättning eller psykisk sjukdom och vill ansöka om

Vem kan skicka in ansökan?

Ansökan om insatser enligt LSS eller SoL kan antingen skickas in av dig själv, vårdnadshavare, god man, förvaltare eller fullmaktshavare.

Till din ansökan ska du bifoga

  • läkarintyg
  • dokumentet där det står vem som är din goda man, förvaltare eller fullmaktsinnehavare (om någon av dessa personer skickar in ansökan åt dig). 

Kortare handläggningstid

För att handläggningstiden för din ansökan ska bli så kort som möjligt ska den

  • vara komplett från början med alla bilagor (om du kompletterar efter inskickad ansökan kan handläggningstiden bli längre)
  • vara underskriven av samtliga vårdnadshavare (om ansökan gäller för en minderårig person).

Ansökan skickas med brev till

Malmö stad
Funktionsstödsförvaltningen
Avd myndighet och socialpsykiatri, enhet myndighet
Fänriksgatan 1
205 80 Malmö

Tänk på att funktionsstödsförvaltningen inte tar emot ansökningar via e-post!

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter