Påträffande av förorening - Underrättelse

LÄS MER

Den som äger eller brukar en fastighet ska genast underrätta miljöförvaltningen om en förorening påträffas.

För handläggningen tar miljöförvaltningen ut en avgift enligt Malmö stads taxa enligt miljöbalken.

Kontakta gärna miljöförvaltningen, enheten för mark och vatten, om något är oklart.

Mer information om miljöförvaltningens tillsyn gällande föroreningar.

Blanketten skickas till

Miljöförvaltningen 205 80 Malmö

eller via e-post till miljo@malmo.se

Frågor om e-tjänsten

Miljöförvaltningen
miljo@malmo.se
040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden
miljo@malmo.se