Transportdispens - Ansökan

Här ansöker du om transportdispens för långa, breda och tunga fordon som ska färdas inom Malmö. Du behöver ansöka om ett undantag för din transport om fordonet överstiger bredden, längden eller vikten som är tillåtet enligt Malmös lokala trafikföreskrifter eller trafikförordningen. Transportdispensansökan gäller endast för odelbart gods.

Läs mer om tunga, långa och breda transporter

Om din resa startar eller slutar utanför Malmö

Går din resa genom någon annan kommun än Malmö ska du istället ansöka om transportdispens genom Trafikverkets tjänst Trix.

Ansök om transportdispens för färd genom flera kommuner

Skapa en dispensdatabas i e-tjänsten

När du har skapat ett konto i e-tjänsten har du möjlighet att skapa en dispensdatabas. I den kan ni fylla du fylla in era fordon, bruttoviktsfördelningar, färdvägsintyg och kopiera tidigare skickade ansökningar.

Färdvägsintyg kan krävas

Ibland måste ni intyga att ni kan köra transporten på en väg som ni har kollat innan. Det kan behövas om transporten är väldigt bred, lång eller hög.

Handläggningstid

Det är viktigt att du skickar in ansökan om transportdispens i god tid före planerad resa, senast en vecka innan. Annars finns det en risk att din ansökan inte hinner handläggas i tid.

Om ni skickar in en tydlig färdvägsförslag i er dispensansökan hjälper det oss att behandla ärendet snabbare. Vi kan då se om vägen är bra för trafiksäkerhet, framkomlighet och bärighet och ge er ett beslut fortare. 

Avgifter för ansökan

Vilken avgift du betalar för dispensen beror på hur bred, lång eller tung fordonet är. 

  • Breda transporter, högst 4,5 meter: 700 kronor
  • Breda transporter, över 4,5 meter: 1 350 kronor
  • Långa transporter, högst 35 meter: 700 kronor
  • Långa transporter, över 35 meter: 1 350 kronor
  • Tunga transporter: 1 350 kronor

Om din transport uppfyller två av ovanstående kriterier, exempelvis om transporten är över 4,5 meter bred men under 35 meter lång, faktureras endast den högsta avgiften.

Kontaktuppgifter

Malmö stad
transportdispenser@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
fgk@malmo.se