Personuppgifter hos kommunen - Radering, rättelse, begränsning, överflytt och invändningar

Den här tjänsten kräver inloggning

Via denna e-tjänst eller blankett kan du som har personuppgifter registrerade hos Malmö stad skicka in en begäran att utnyttja din rätt att bli raderad, få dina personuppgifter rättade, begränsa användningen, få flytta dina uppgifter eller invända mot behandlingen. 

  • Du kan enbart begära hantering av dina egna personuppgifter via e-tjänsten.
  • Om du ska begära hantering av personuppgifter för dina barn eller för en annan person måste du använda vår manuella blankett.

Mer information om dina rättigheter som registrerad och när de gäller hittar du på datainspektionen.se. 

Kontakta flera nämnder

I tjänsten kan du bara välja en (1) nämnd per begäran. För att kunna kontakta flera nämnder måste du antingen

  • göra tjänsten upprepade gånger och välja olika nämnder varje gång
  • använda den manuella blanketten under Hämta blankett och lämna in den på plats. I samband med att du lämnar in blanketten ska du också visa upp din legitimation.

Blanketten lämnas till:

Stadshusets reception
Malmö stad
205 80 Malmö

Detta kan du göra i tjänsten

Begär rättelse

  • Om Malmö stad har felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära en rättelse.
  • Du har också rätt att komplettera med saknade uppgifter som är relevanta med hänsyn till syftet med personuppgiftsbehandlingen. 

Begär radering av personuppgifter

Du har i vissa fall rätt att begära att de personuppgifter som Malmö stad har registrerade om dig ska raderas. 

Begränsa behandlingen av dina personuppgifter

Du har i vissa fall rätt att begära att Malmö stads behandling av dina personuppgifter begränsas. Det innebär att de personuppgifter som kommunen har om dig enbart får behandlas för avgränsade syften och med ditt samtycke.

Flytta över personuppgifter (Dataportabilitet)

Rätten till dataportabilitet innebär att du i vissa fall har rätt att hämta ut personuppgifter från kommunen för att använda dem på annat håll. Ett av kraven för denna förflyttning av personuppgifter är att behandlingen från början bygger på samtycke från den registrerade.

Invändningar mot behandling av personuppgifter

Rätten till invändning innebär att du har rätt att invända mot/ifrågasätta att behandlingen av dina personuppgifter är laglig. Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring.

Mer information om personuppgifter och hur Malmö stad hanterar personuppgifter.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Använd istället blanketten.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa