Köpa småhustomter - Registrering och intresseanmälan

Här kan du registrera dig i Malmö stads tomtkö för att köpa småhustomter.  Är du intresserad av en tomt när den blir tillgänglig loggar du in och skickar en intresseanmälan för tomten. Blir du erbjuden en tomt så måste du ha ett lånelöfte från en bank tillgängligt.

Småhustomter till försäljning och planerade tomtsläpp 

Innan du ställer dig i kö för en tomt och tackar ja till en småhustomt är det viktigt att du vet om att: 

  • Du måste bygga ett hus på tomten inom två år. Det är du som måste söka bygglov för huset hos stadsbyggnadskontoret. 

  • Du kan inte sälja tomten förrän tidigast fem år efter det att du har fått tillgång till den. 

  • Tomten får bara användas för att bygga ett permanent boende. 

  • Det är du själv som kontrollerar hur detaljplanen för området där tomten ligger ser ut. En detaljplan bestämmer vad för slags hus och byggnader som får byggas i ett område, till exempel hur högt du får bygga eller hur många våningar huset får ha.

Pågående och antagna detaljplaner i Malmö 

Registrera dig i tomtkön 

För att kunna köpa en småhustomt från Malmö stad måste du vara registrerad i vår tomtkö och vara minst 18 år. Du behöver betala en årlig avgift för att behålla din plats i kön. 

Din registrering är personlig och kan inte överföras till någon annan, förutom om du skulle avlida. 

Kostnad och betalning av tomtköavgiften 

Årsavgiften för att vara i kön är 300 kronor. Du får en faktura via e-post skickad till dig när du registrerar dig och därefter en gång om året. Fakturan finns även i e-tjänsten efter du loggat in. 

Betalar du inte avgiften i tid förlorar du din plats i tomtkön och dina köpoäng nollställs. Du får inget inkassokrav eller någon betalningsanmärkning. Du kan inte få tillbaka pengarna när avgiften är betald.  

Köpoäng för tomtkön 

Dina köpoäng avgör om du erbjuds möjligheten att köpa en tomt. Varje dag i kön ger dig ett poäng. När du betalat avgiften börjar du samla poäng. Vi återställer inte borttagna poäng som beror på att betalningen inte kommit in i tid eller uteblivit.

Intresseanmälan för att köpa en tomt 

När nya tomter är tillgängliga för försäljning skickas ett e-postmeddelande till alla som har en aktiv plats i tomtkön.  

Du kan anmäla intresse för upp till 10 tomter. Den med flest poäng av alla som anmält intresse för en specifik tomt får ett erbjudande via e-post om att köpa tomten. Du har tre arbetsdagar på dig att tacka ja eller avböja erbjudandet i e-tjänsten. 

För att kunna köpa tomten du blivit erbjuden måste du uppvisa ett lånelöfte eller annan finansiering som minst motsvarar tomtpriset plus 2,4 miljoner kronor. Lånelöftet ska vara skriftligt och undertecknat av bank (elektroniskt eller pappersformat). Se till att ha ditt lånelöfte färdigt i samband med att du lämnar en intresseanmälan för en tomt. 

Värdering och pris på tomter 

Innan vi släpper nya småhustomter till försäljning värderar Malmö stads egna fastighetsvärderare dem. Priset offentliggörs vid tomtsläppet. 

Avtalsskrivning 

Efter du har tackat ja till tomten skriver du ett köpeavtal med Malmö stad. Om din finansiering av köpet blir godkänt får du ett köpeavtal hemskickat till dig inom två veckor. Du måste betala för tomten senast på den dag som står i avtalet. 

Nybyggnadskarta ingår i tomtpriset och du får den när du har betalat in beloppet. Som köpare betalar du avgifter för att ansluta vatten, avlopp, el och bredband. Du ansvarar också för kostnaderna för lagfart och bygglov. Tänk på att en planavgift kan tillkomma. Denna avgift betalas när du betalar bygglovsavgiften. Det kan även finnas andra avgifter som kan tillkomma.  

Tomträtt istället för att köpa tomten 

Du kan också välja att få tomten upplåten med tomträtt i stället för att köpa den. En tomträtt innebär att du får rätt att nyttja tomten utan att äga den. För detta nyttjande betalar du en årlig avgift till Malmö stad, en tomträttsavgäld. Denna fastställs för varje avgäldsperiod, vilken normalt är 10 år, med utgångspunkt i markens värde. 

Samma villkor gäller om du har blivit erbjuden en tomt och önskar få den upplåten med tomträtt som om du skulle köpa den. 

Tomträtt - rätt att använda mark från Malmö stad

Efter du har köpt en tomt 

När du köpt en tomt nollställs dina köpoäng och du kan inte anmäla intresse för en ny tomt på 24 månader (2 år).