Miljöfarlig verksamhet - Årsrapport

Den här tjänsten kräver inloggning

Här kan du skicka in din årsrapport för anmälningspliktiga verksamheter till Malmö stad.

Denna årsrapport som e-tjänst för anmälningspliktiga verksamheter kan användas av vissa verksamheter (kemtvättar exempelvis).

Övriga anmälningspliktiga verksamheter ska också rapportera till miljöförvaltningen i enlighet med respektive beslut om försiktighetsmått senast den 31 mars. Ni skickar in till exempel rapport i pdf-format till miljöförvaltningen och använder inte denna e-tjänst. (Skicka till miljo@malmo.se eller med post till Miljöförvaltningen, Malmö stad, 205 80 Malmö).

Fördelar med digital rapport

  • Uppgifterna du fyller i sparas till nästa gång det är tid att skicka in årsrapport.
  • Du hittar alla dina årsrapporter på Mina sidor.
  • E-tjänsten hjälper dig att fylla i uppgifterna rätt och undvika att glömma något i rapporten.
  • E-tjänsten inkluderar frågor som tillkommit i och med det utökade informationskravet.
  • Du får direkt en bekräftelse via e-post när vi tagit emot årsrapporten.

Utökat informationskrav

2019 har informationskravet utökats. Det innebär att vi behöver ha in mer information om er avfallshantering. Miljölagstiftningen kräver att vi alla arbetar aktivt med avfallsförebyggande åtgärder och med att minimera avfallsmängderna för att uppfylla de nationella och lokala miljömålen.

Mer information om årsrapporter för anmälningspliktiga verksamheter.

Miljörapporter skickas in via SMP

Det går inte att skicka in miljörapport via denna e-tjänst. Miljörapporter skickas som vanligt in via Svenska Miljörapporteringsportalen SMP.

Gå till SMP

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa