Miljöfarlig verksamhet - Årsrapport

Den här tjänsten kräver inloggning

Här kan du skicka in din årsrapport för anmälningspliktiga verksamheter till Malmö stad. 

Denna årsrapport som e-tjänst för anmälningspliktiga verksamheter kan användas av verksamheter som anmält sin verksamhet till miljöförvaltningen, till exempel kemtvättar. Sista dag att rapportera för föregående år är den 31 mars.

Andra anmälningspliktiga verksamheter ska också rapportera till miljöförvaltningen i enlighet med respektive beslut om försiktighetsmått senast den 31 mars. Ni skickar då in och rapporterar till exempel genom egen rapport i Word eller pdf till miljöförvaltningen och använder inte e-tjänsten. Blanketten som finns här på sidan kan också användas.  

Skicka till: miljo@malmo.se eller med post till Miljöförvaltningen, Malmö stad, 205 80 Malmö.

Fördelar med digital rapport

  • Uppgifterna du fyller i sparas till nästa gång det är tid att skicka in årsrapport.
  • Du hittar alla dina årsrapporter på Mina sidor.
  • E-tjänsten hjälper dig att fylla i uppgifterna rätt och undvika att glömma något i rapporten.
  • E-tjänsten inkluderar frågor som tillkommit i och med det utökade informationskravet.
  • Du får direkt en bekräftelse via e-post när vi tagit emot årsrapporten.

Utökat informationskrav

2019 har informationskravet utökats. Det innebär att vi behöver ha in mer information om er avfallshantering. Miljölagstiftningen kräver att vi alla arbetar aktivt med avfallsförebyggande åtgärder och med att minimera avfallsmängderna för att uppfylla de nationella och lokala miljömålen.

Mer information om årsrapporter för anmälningspliktiga verksamheter.

Miljörapporter via SMP

Miljörapportering som ska görs via länsstyrelsen och SMP (Svenska miljörapporteringsportalen) ska inte använda denna e-tjänst. 

Gå till SMP

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa