Verksamhetsstöd till kulturorganisationer 2023 - Redovisning

Den här tjänsten kräver inloggning

För er som har fått beviljat verksamhetsstöd för 2023.

Sista dag att redovisa är 3 april 2024.

Mer information om verksamhetsstöd.

Bifoga handlingar

I tjänsten ska ni bifoga

  • Exempel på kommunikationsinsatser i form av material från 2023 i urval. Det kan exempelvis vara trycksaker eller säsongsprogram som filmfilmer, ljudfiler eller bilder. 

När ni haft årsmöte eller motsvarande då årshandlingar för 2023 har fastställts så ska ni bifoga följande i redovisningen:

  • Underskriven verksamhetsberättelse för 2023
  • Underskriven ekonomisk redovisning för 2023 med resultat- och balansräkning
  • Underskriven revisionsberättelse
  • Underskrivet protokoll från årsmöte eller motsvarande då årshandlingar fastställts

Tänk på att om ni haft en årsomsättning på minst 1 000 000 och/ eller om ert beviljade stöd uppgått till 300 000 kronor eller mer så ska en fristående samt godkänd eller auktoriserad revisor ha granskat bokslutet. 

Utloggning från e-tjänst vid inaktivitet

Observera att systemet automatiskt loggar ut er efter 60 minuters inaktivitet. 15 minuter innan kommer det en varningsruta om att ni kommer bli utloggade, där finns det möjlighet att trycka på "förläng".  Uppdatera sidan för att försäkra er om att ni fortfarande är inloggade. Spara ofta för att inte förlora något arbete.

Redan påbörjat en redovisning?

Om ni har sparat en påbörjad redovisning i e-tjänsten hittar ni den under Ej inskickade ärenden på Mina sidor.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Kulturförvaltningen via telefonnummer 040-34 48 60.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa