Verksamhetsstöd till kulturorganisationer 2020 - Redovisning

Den här tjänsten kräver inloggning

För er som har fått beviljat verksamhetsstöd för 2020.

Sista dag att redovisa är 3 maj 2021.

Mer information om verksamhetsstöd.

En del av redovisningen är den ekonomiska redovisningen. Vi har tagit fram en mall i excelformat som ni ska fylla i och sedan bifoga i e-tjänsten, den hittar ni under Hämta blanketter eller under steg 4 Ekonomi.

Ladda ner en pdf-översikt

För att ladda ner en pdf-översikt över redovisningen, klicka på Hämta blankett. Denna pdf är endast ett arbetsdokument och kan inte användas för att redovisa.

Utloggning från e-tjänst vid inaktivitet

Observera att systemet automatiskt loggar ut er utan varning efter 30 minuters inaktivitet. Uppdatera sidan för att försäkra er om att ni fortfarande är inloggade. Spara ofta för att inte förlora något arbete.

Redan påbörjat en redovisning?

Om ni har sparat en påbörjad redovisning i e-tjänsten hittar ni den under Ej inskickade ärenden på Mina sidor.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ta istället kontakt via telefon på 040-34 10 00.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa