Stöd till studieförbunden 2023 - Redovisning

Den här tjänsten kräver inloggning

Studieförbund som fått beviljat stöd för 2023 ska skicka in en redovisning senast den 16 maj.

Information om stöd till studieförbunden.

Bifoga handlingar

I tjänsten ska ni bifoga: 

  • Signerad verksamhetsberättelse för 2023
  • Ekonomisk årsredovisning för 2023
  • Revisionsberättelse för 2023
  • Protokoll från årsmöte eller styrelsemöte då årsredovisningar har fastställts
  • Exempel på kommunikationsmaterial för verksamheten i Malmö

Utloggning från e-tjänst vid inaktivitet

Observera att systemet automatiskt loggar ut er efter 60 minuters inaktivitet. 15 minuter innan kommer det en varningsruta om att ni kommer bli utloggade, där finns det möjlighet att trycka på "förläng".  Uppdatera sidan för att försäkra er om att ni fortfarande är inloggade. Spara ofta för att inte förlora något arbete.

Redan påbörjat en redovisning?

Om ni har sparat en påbörjad redovisning i e-tjänsten hittar ni den under Ej inskickade ärenden på Mina sidor.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Kulturförvaltningen via telefonnummer 040-34 48 60.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa