Biblioteken i Malmö - Inköpsförslag

Här kan du tipsa Biblioteken i Malmö om böcker, filmer, musik, tidningar, ljudböcker och tv-spel som du vill att vi köper in.

Innan du skickar ditt inköpsförslag, sök gärna efter det i vår katalog Malin. Vi kanske redan har det du önskar.

För att lämna ett inköpsförslag: klicka på Starta e-tjänsten.

Would you like to suggest a purchase in English?

It's possible to choose English as your preferred language once you've clicked on Starta e-tjänsten.

Hur reserverar jag mitt inköpsförslag?

Om vi köper in ditt förslag så får du själv reservera det i vår katalog Malin. Det kan ta upp till två veckor innan ditt förslag syns i Malin.

Varför köper ni inte in mitt förslag?

Om vi inte köper in det som du önskar dig kan det bero på att:

  • Vi har annat material inom samma ämne.

  • Vi har avtal med ett visst antal bokhandlar som vi kan köpa in material från. Ibland finns inte materialet som du föreslår i den bokhandel som vi kan köpa från/har avtal med.

  • Filmer och TV-spel måste ha särskilda rättigheter för att kunna köpas och lånas ut av bibliotek. Filmer och TV-spel som saknar sådana rättigheter kan vi inte köpa in.

  • Vi köper inte in eftergymnasial kurslitteratur. Vänd dig till biblioteket där du studerar om du behöver kursböcker.

  • Det material du önskar finns på Malmö universitetsbibliotek. Du som är över 18 år kan skaffa ett lånekort på universitetsbiblioteket och låna där istället.

  • Vi köper inte in material som gavs ut för mer än fem år sedan. Vill du låna äldre material så kan du beställa ett fjärrlån (lån från ett annat bibliotek) via oss.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa