Ekonomiskt bistånd - Följ ditt ärende

Den här sidan är till för dig som redan har kontakt med en socialsekreterare om ekonomiskt bistånd och vill följa ditt ärende i e-tjänsten. För att logga in klickar du på den gröna knappen med texten "Starta e-tjänsten".

Vad tycker du om socialtjänsten?

Du som har ett möte med socialtjänsten kommer under perioden 12 september till 2 oktober få chans att svara på en enkät. Det är frivilligt att svara och du är anonym.

Mer information om enkäten

Så behandlar vi dina personuppgifter om du svarar på enkäten

 

Läs mer om ekonomiskt bistånd.

Tillgänglighetsredogörelse för tjänsten Ekonomiskt bistånd – Följ ditt ärende

I e-tjänsten Följ ditt ärende kan du exempelvis se

  • att ansökan är registrerad
  • om ansökan har blivit beviljad
  • när pengarna betalas ut
  • om det finns en kallelse till besök
  • om det finns en anteckning från ditt senaste besök
  • om det finns en genomförandeplan som beskriver överenskommen planering.

Har du problem med e-tjänsten?

Läs om orsaker till problemen samt tips och råd som kan vara till hjälp.

Har du frågor?

Kontakta socialtjänstens reception i ditt område.

Socialtjänst Norr
Tel: 040-34 60 30

Socialtjänst Öster
Tel: 040-34 33 69

Socialtjänst Söder
Tel: 040-34 57 00

Socialtjänst Väster
Tel: 040-34 61 00

Socialtjänst Innerstaden
Tel: 040-34 54 51

Kontaktuppgifter

Malmö stad
malmostad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Arbetsmarknads- och socialnämnden
asf@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten