Ekonomiskt bistånd - Följ ditt ärende

Den här sidan är till för dig som redan har kontakt med en socialsekreterare om ekonomiskt bistånd och vill följa ditt ärende.

Läs mer om ekonomiskt bistånd.

Observera att e-tjänsten har fått ett nytt och modernare utseende. Du kan följa ditt ärende på samma sätt som tidigare.

Om du har problem med tjänsten

Har du problem med inloggningen till Mitt försörjningsstöd? Här får du tips och råd som kan hjälpa.

När e-legitimationen inte fungerar
Kontakta utgivaren av e-legitimationen. Vanligtvis är det din bank.

När internet inte fungerar
För närvarande fungerar tjänsten bäst i Google Chrome.
Testa om någon annan sida fungerar, till exempel www.google.se. Om denna sida inte heller fungerar, kontakta din internetleverantör.

Underhåll av tjänsten
Den första torsdagen i månaden stängs tjänsten ner klockan 12.00–14.00 för underhåll.
Under denna tid är det inte möjligt att logga in. Försök igen senare.
Några få gånger under året kommer tjänsten också att stängas under en längre period för underhåll.

Felmeddelande vid inloggning
Om du får upp meddelandet "Du har inte tillgång till e-tjänsten Mitt Försörjningsstöd” ska du kontakta din socialsekreterare som hjälper dig att aktivera tjänsten.

Övriga inloggningsproblem
Kan du inte logga in trots att både internet och din e-legitimation fungerar? Vänta och försök igen senare!

Kontaktuppgifter till socialtjänsten

Socialtjänst Norr
E-post: asf.norr@malmo.se
Tel: 040-34 60 30

Socialtjänst Öster
E-post: asf.oster@malmo.se
Tel: 040-34 33 69

Socialtjänst Söder
E-post: asf.soder@malmo.se
Tel: 040-34 57 00

Socialtjänst Väster
E-post: asf.vaster@malmo.se
Tel: 040-34 61 00

Socialtjänst Innerstaden
E-post: asf.innerstaden@malmo.se
Tel: 040-34 54 51

Kontaktuppgifter

Malmö stad
malmostad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten