Ekonomiskt bistånd - Följ ditt ärende

Den här sidan är till för dig som redan har kontakt med en socialsekreterare om ekonomiskt bistånd och vill följa ditt ärende i e-tjänsten. För att logga in klickar du på den gröna knappen med texten "Starta e-tjänsten".

I e-tjänsten Följ ditt ärende kan du exempelvis se

  • att ansökan är registrerad
  • om ansökan har blivit beviljad
  • när pengarna betalas ut
  • om det finns en kallelse till besök
  • om det finns en anteckning från ditt senaste besök
  • om det finns en genomförandeplan som beskriver överenskommen planering.

Har du problem med e-tjänsten?

Följ ditt ärende – när e-tjänsten inte funkar

Har du frågor?

Kontakta socialtjänsten – ekonomiskt bistånd och boende

Telefon: 040-34 57 00 eller 040-34 60 30

Telefontider: Måndag-fredag 8:00-16:00, lunchstängt 12:00-12:45

Kontaktuppgifter

Malmö stad

malmostad@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Arbetsmarknads- och socialnämnden

asf@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten