Digital enhet på gymnasieskolor - Överenskommelse för utlån

Den här tjänsten kräver inloggning

Denna tjänst är för vårdnadshavare vars barn ska börja eller redan går i någon av Malmö Stads gymnasieskolor. Tjänsten kan också användas av dig som är elev  och 18 år eller äldre.

Under skoltiden ges möjlighet att låna en digital enhet av skolan. För att kunna hämta ut en enhet måste du som vårdnadshavare eller myndig elev först signera en överenskommelse med skolan. Det gör du via denna e-tjänst. 

Tjänsten kan användas av:

  • Vårdnadshavare (räcker med en (1), valfritt att två (2) vårdnadshavare signerar)
  • Myndig elev

This service is for you whose child attends or is going to attend any of Malmö Stads gymnasium schools. This service can also be used by a student  18 years of age or older.
 

During education there is a possibility to borrow a digital unit from the school.
To be able to do that you as a parent / guardian or student above 18 years of age must sign this agreement. That is done through this e service.

This service can be used by:

  • Parent / Guardian (1 is required 2 is optional)
  • Student 18 years or above.

If you cant use this online service, you can download the required agreement to the right under "Hämta blankett"

Gällande god man/överförmyndare  

Tjänsten kan inte användas om du är god man eller överförmyndare för en elev. Då ska du använda en manuell blankett som kan ladda ner  här på sidan eller så kan du få den av skolan. 

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa