Lotteritillstånd - Redovisning

Den här tjänsten kräver inloggning

Via denna tjänst ska ni, som förening/organisation, redovisa resultat av lotteriförsäljning för vilken ni haft lotteritillstånd  hos fritidsförvaltningen.

När er förening avslutat ett lotteri eller vid avslut period ska ni alltid skicka in en redovisning, som ni upprättat tillsammans med er kontrollant, till Malmö stad.

  • Lotteriföreståndaren ska redovisa till både kontrollanten och fritidsförvaltningen.
  • Kontrollanten väljs av fritidsförvaltningen och har till uppgift att vara till stöd under hela processen. 

Genom att fylla i och skicka denna ansökan till fritidsförvaltningen skapas det ett ärende där fritidsförvaltningens bidragsenhet kommer att hantera ärendet och återkomma till er.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Malmö stad på nummer 040-34 10 00.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa