Lotteritillstånd - Redovisning

Den här tjänsten kräver inloggning

Via denna tjänst ska ni, som förening/organisation, redovisa resultat av lotteriförsäljning för vilken ni haft lotteritillstånd  hos fritidsförvaltningen.

När er förening avslutat ett lotteri eller vid avslut period ska ni alltid skicka in en redovisning, som ni upprättat tillsammans med er kontrollant, till Malmö stad.

  • Lotteriföreståndaren ska redovisa till både kontrollanten och fritidsförvaltningen.
  • Kontrollanten väljs av fritidsförvaltningen och har till uppgift att vara till stöd under hela processen. 

Genom att fylla i och skicka denna ansökan till fritidsförvaltningen skapas det ett ärende där fritidsförvaltningens bidragsenhet kommer att hantera ärendet och återkomma till er.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa