Båtplats - Registrering i kösystem

För att få arrendera (hyra) en förtöjningsplats behöver du registrera dig i Malmö stads båtplatskö. Alla kommunens förtöjningsplatser i kanalen och Västra hamnen förmedlas genom denna kö.

Läs mer om båtplatser i Malmö stad

När du registrerar dig behöver du ange vilket hamnområde du är intresserad av samt vilken storlek du önskar på förtöjningsplatsen.

  • För att registrera dig måste du ha fyllt 18 år.
  • Du är skyldig att lämna fullständiga och riktiga uppgifter i din anmälan.
  • Köavgiften är 300 kronor per år. Avgiften regleras efter taxa som sätts av kommunfullmäktige och kan därför ändras.

När en förtöjningsplats blir ledig i det önskade hamnområdet fördelas den utifrån köpoäng samt om platsen överensstämmer med den önskade storleken. Om du blir erbjuden en plats har du tre arbetsdagar på dig att tacka ja.

Innan du registrerar dig rekommenderar vi att du läser igenom Malmö stads köregler nedan.

Kötid

Kötiden varierar beroende på vilken platsbredd och vilket hamnområde du önskar. Det är flest sökande till våra minsta platser i Västra hamnen och kanalen. Väntetiden till en plats i kanalen är extra lång på grund av ombyggnationen som pågår i området vilket innebär att nya platser kommer upplåtas tidigast 2023, när arbetet är klart.

I Västra hamnen blir kön kortare ju bredare plats man önskar. Det är svårt att uppskatta kötiden eftersom det beror på hur många som väljer att säga upp sina avtal.

Du som vill byta båtplats

Om du redan hyr en förtöjningsplats men vill byta till en mindre eller större plats behöver du registrera dig i kön. Du får förtur i kön eftersom den gamla platsen samtidigt blir tillgänglig för någon annan.

Regler för kösystemet

Köavgiften

En avi skickas automatiskt till den e-postadress du angav vid anmälan och därefter årligen. Avin finns även på din sida efter att du loggat in i e-tjänsten. Betalar du inte avgiften i tid får du varken betalningsanmärkning eller inkassokrav – men du förlorar din plats i kön. Du är skyldig att själv se till att köavgiften betalas i tid. Efter du betalt köavgiften kan den inte återbetalas till dig.

Köpoäng

Samma datum som din betalning registreras hos oss aktiveras din anmälan och dina köpoäng. Om du betalar avin inom utsatt tid börjar dina köpoäng att räknas från registreringsdagen. Varje dag i kön ger ett poäng och antalet köpoäng används som grund vid fördelning av förtröjningsplatser. Efter att du tilldelats en båtplats av Malmö stad nollställs dina köpoäng. Dina köpoäng nollställs också om du förlorar din plats i kön för att du till exempel inte betalat köavgiften. Vi återställer inga köpoäng i efterhand. 

Om du tackar nej till en förtöjningsplats

Om du tackar nej till ett erbjudande om förtöjningsplats fem gånger blir du spärrad i fem månader. Tänk på att ett uteblivet svar vid erbjudande räknas som ett nej och du har ingen möjlighet att få förlängd svarstid. Vid erbjudande om förtöjningsplats är svarstiden tre arbetsdagar.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter