Båtplats - Registrering i kösystem

För att få arrendera (hyra) en förtöjningsplats behöver du registrera dig i Malmö stads båtplatskö. Alla kommunens förtöjningsplatser i kanalen och Västra hamnen förmedlas genom denna kö.

Läs mer om båtplatser i Malmö stad

När du registrerar dig behöver du ange vilket hamnområde du är intresserad av samt vilken storlek du önskar på förtöjningsplatsen.

  • För att registrera dig måste du ha fyllt 18 år.
  • Du är skyldig att lämna fullständiga och riktiga uppgifter i din anmälan.
  • Köavgiften är 300 kronor per år. Avgiften regleras efter taxa som sätts av kommunfullmäktige och kan därför ändras.

När en förtöjningsplats blir ledig skickas ett mejl ut till alla vars önskemål stämmer överens med den lediga platsen, med möjlighet att anmäla sitt intresse för den lediga platsen. Du har sedan sju dagar på dig att anmäla ditt intresse för platsen i båtplatskön. 

Båtplatsen tilldelas därefter utifrån köpoäng hos de som anmält sitt intresse. De som redan har en båtplats som de önskar byta har förtur.

Blir du erbjuden platsen skickas ett mejl till dig med erbjudande om båtplats. Du har då tre arbetsdagar på dig att tacka ja i båtplatskön och även mejla in uppgifter om din båt samt en kopia på gällande försäkringsbrev. Har du inte någon båt ska du ange det.

Innan du registrerar dig rekommenderar vi att du läser igenom Malmö stads köregler nedan.

Kötid

Det är generellt svårt att uppskatta kötiden eftersom antalet platser som fördelas beror på hur många som väljer att säga upp sitt avtal. Kötiden varierar även beroende på vilken platsbredd och vilket hamnområde som efterfrågas. 

Du som vill byta båtplats

Om du redan arrenderar (hyr) en förtöjningsplats men vill byta till en mindre eller större plats behöver du registrera dig i kön. Du får då förtur i kön eftersom den gamla platsen samtidigt blir tillgänglig för någon annan.

Regler för kösystemet

Köavgiften

En avi skickas automatiskt till den e-postadress du angav vid anmälan och därefter årligen. Avin finns även på din sida efter att du loggat in i e-tjänsten. Betalar du inte avgiften i tid får du varken betalningsanmärkning eller inkassokrav – men du förlorar din plats i kön. Du är skyldig att själv se till att köavgiften betalas i tid. Efter att du betalt köavgiften kan den inte återbetalas till dig.

Köpoäng

Varje dag i kön ger ett poäng och antalet köpoäng används som grund vid fördelning av förtröjningsplatser. Efter att du tilldelats en båtplats av Malmö stad nollställs dina köpoäng. Dina köpoäng nollställs också om du förlorar din plats i kön för att du till exempel inte betalat köavgiften. Vi återställer inga köpoäng i efterhand. 

Om du tackar nej till en förtöjningsplats

Om du tackar nej till ett erbjudande om förtöjningsplats fem gånger blir du spärrad i fem månader. Tänk på att ett uteblivet svar vid erbjudande räknas som ett nej och du har ingen möjlighet att få förlängd svarstid. Vid erbjudande om förtöjningsplats är svarstiden tre arbetsdagar.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter