Försäljning av tobak - Ansök om tillstånd

För att få sälja tobaksvaror måste du ha ett tillstånd från Malmö stad. Här kan du ladda ner ansökningsblanketten eller ansöka via tillståndsenhetens e-tjänst. Läs noggrant igenom anvisningarna i ansökningsblanketten oavsett om du ansöker digitalt eller via e-tjänst.

Läs mer om försäljning av tobak

Handlingar som ska bifogas ansökan:

 • Kvitto på betald ansökningsavgift.
 • Registreringsbevis från Bolagsverket eller din registrering hos Skatteverket.
 • Fullmakt (om ombud anlitas).
 • Köpeavtal/arrendeavtal/franchiseavtal.
 • Hyreskontrakt (med bilagor) eller bevis om ägande för lokal.
 • Redogörelse av kostnader, finansiering och lån. (Bilaga 1a-c i ansökningsblankett)
 • Budget för första året med tobaksförsäljningstillstånd. (Bilaga 2 i ansökningsblankett)
 • Redovisning av bolagsengagemang. (Bilaga 3 i ansökningsblankett)
 • Egenkontrollprogram. (Bilaga 4 i ansökningsblankett)

Ansökningsavgift

För att din ansökan ska prövas och beslut fattas måste ansökningsavgiften betalas. Ansökningsavgifterna skiljer sig åt beroende på vilket tillstånd du ansöker om och är enligt nedan:

 • För detaljhandelstillstånd är avgiften 9 500 kronor.
 • För partihandelstillstånd är avgiften 10 000 kronor.
 • För tillfälliga försäljningstillstånd är avgiften 7 000 kronor.

Hur du betalar avgiften

I samband med ansökan ska ansökningsavgiften betalas in på Arbetsmarknads- och socialförvaltningens bankgiro 5089-5812. På inbetalningsblanketten (eller i meddelanderaden om du betalar via internetbank) ska du skriva tillståndsenhetens referensnummer 2631, försäljningsställets namn, samt vad ansökan avser.

Exempel: 2631, Malmö Tobaksbutik AB, ansökan detaljhandelstillstånd

Ansök via e-tjänst

Genom vår e-tjänst kan du ansöka om försäljningstillstånd för tobak. Du behöver inte vara webbkund hos tillståndsenheten för att kunna använda dig av tjänsten. Läs gärna anvisningarna i ansökningsblanketten och använd bilagorna som finns i ansökningsblanketten.

Ansök via blankett

Du kan själv ladda ner blanketten här på sidan och fylla i den med tillhörande bilagor. Blankett och bilagor skickas till:

Tillståndsenheten
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
205 80 Malmö 

Du kan också skicka in ifylld blankett och bilagor via e-post till tillstandsenheten@malmo.se

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter