Upphörande av försäljningstillstånd för tobak - Anmälan

Här kan du anmäla att du vill avsluta ditt försäljningstillstånd av tobak. När tillståndet upphört får du ett beslut skickat till dig.  

Du kan samtidigt som du anmäler upphörd försäljning av tobak anmäla att du också upphör med försäljning av folköl och e-cigaretter eller påfyllningsbehållare. Tillståndsenheten kan komma att kontakta dig för att bekräfta att det är du som har anmält att du vill upphöra med försäljningen.

Läs mer om försäljningstillstånd för tobak

Anmäl via e-tjänst

Genom vår e-tjänst kan du anmäla att du vill upphöra med försäljning av tobak. Du behöver inte vara webbkund hos tillståndsenheten.

Anmäl via blankett

Blanketten skickas till: 

Tillståndsenheten
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
205 80 Malmö 

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter