Tilläggsbelopp för fristående grundskolor och grundsärskolor - Ansökan

Fristående grundskolor och grundsärskolor kan ansöka om tilläggsbelopp för elever med särskilt behov av stöd.

Läs mer om olika ersättningar till fristående grundskolor

Ansök senast 26 april 2019 för elever i årskurs 1–9

Ansökningar om tilläggsbelopp för elever i årskurs 1–9 ska vara grundskoleförvaltningen tillhanda senast den 26 april 2019 för att bedömningar och beslut ska kunna göras innan läsåret 2019/2020 börjar. Om ansökan inkommer efter den 26 april 2019 kan det inte garanteras att beslut hinner fattas innan läsåret 2019/2020 börjar.

Ansök senast 11 oktober 2019 för elever i förskoleklass

För elever i förskoleklass ska ansökningarna vara grundskoleförvaltningen tillhanda senast den 11 oktober 2019. Detta då skolan ska ha möjlighet att skapa sig en bild av elevens stödbehov och vid behov upprätta de dokument som krävs för ansökan.

Ansök senast 26 april 2019 för obligatoriskt anordnad lovskola

Ansökan om tilläggsbelopp för obligatoriskt anordnad lovskola görs på en särskild blankett som återfinns nedan. I blanketten framgår vilka uppgifter och vilka underlag som måste finnas med i ansökan om tilläggsbelopp.

Blanketterna skickas till

Grundskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Grundskoleförvaltningen
grundskola@malmo.se
040-34 90 90

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se