Tilläggsbelopp för fristående grundskolor och grundsärskolor - Ansökan

Fristående grundskolor och grundsärskolor kan ansöka om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd. 

Ansökan görs på blanketterna under "Hämta blanketter".  Observera att lovskola, grundskola och grundsärskola har varsin blankett. På blanketterna framgår det tydligt vilka uppgifter och vilka underlag som måste finnas med i ansökan om tilläggsbelopp.

Fristående skolor får tilläggsbelopp för elever i grundskola som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Fristående skolor får även tilläggsbelopp för elever mottagna i grundsärskola som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller är i behov av extraordinära stödåtgärder. Tilläggsbeloppet är en ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter.

Tilläggsbelopp lämnas även för elever som ska erbjudas modersmålsundervisning eller som deltar i obligatoriskt anordnad lovskola.

Läs mer om olika ersättningar till fristående grundskolor

Ansök senast 21 april 2023 för elever i årskurs 1-9

Ansökningar om tilläggsbelopp för elever i årskurs 1–9 ska vara grundskoleförvaltningen tillhanda senast den 21 april 2023 för att bedömningar och beslut ska kunna göras innan läsåret 2023/2024 börjar. Om ansökan inkommer efter den 21 april 2023, eller om den inkommer i tid men inte är komplett kan det inte garanteras att beslut hinner fattas innan läsåret 2023/2024 börjar.

Ansök senast 6 oktober 2023 för elever i förskoleklass

För elever i förskoleklass ska ansökningarna vara grundskoleförvaltningen tillhanda senast den 6 oktober 2023. Detta då skolan ska ha möjlighet att skapa sig en bild av elevens stödbehov och vid behov upprätta de dokument som krävs för ansökan.

Ansök senast 21 april 2023 för obligatoriskt anordnad lovskola

Ansökan om tilläggsbelopp för obligatoriskt anordnad lovskola görs på en särskild blankett. I blanketten framgår vilka uppgifter och vilka underlag som måste finnas med i ansökan om tilläggsbelopp.

Blanketterna skickas till

Grundskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Grundskoleförvaltningen
grundskola@malmo.se
040-34 90 90

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se