Tilläggsbelopp - Ansökan för fristående och anpassade grundskolor

Fristående och anpassade grundskolor kan ansöka om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd. 

Ansökan görs på blanketterna under "Hämta blanketter".  Observera att lovskola, fristående grundskola och anpassad grundskola har varsin blankett. På blanketterna framgår det tydligt vilka uppgifter och vilka underlag som måste finnas med i ansökan om tilläggsbelopp.

Fristående skolor får tilläggsbelopp för elever i grundskola som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Fristående skolor får även tilläggsbelopp för elever mottagna i anpassad grundskola som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller är i behov av extraordinära stödåtgärder. Tilläggsbeloppet är en ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter.

Tilläggsbelopp lämnas även för elever som ska erbjudas modersmålsundervisning eller som deltar i obligatoriskt anordnad lovskola.

Läs mer om olika ersättningar till fristående grundskolor

Ansök senast 30 april 2024 för elever i årskurs 1-9

Ansökningar om tilläggsbelopp för elever i årskurs 1–9 ska vara grundskoleförvaltningen tillhanda senast den 30 april 2024 för att bedömningar och beslut ska kunna göras innan läsåret 2024/2025 börjar. Om ansökan inkommer efter den 30 april 2024, eller om den inkommer i tid men inte är komplett kan det inte garanteras att beslut hinner fattas innan läsåret 2024/2025 börjar.

Ansök senast 4 oktober 2024 för elever i förskoleklass

För elever i förskoleklass ska ansökningarna vara grundskoleförvaltningen tillhanda senast den 4 oktober 2024. Detta då skolan ska ha möjlighet att skapa sig en bild av elevens stödbehov och vid behov upprätta de dokument som krävs för ansökan.

Ansök senast 30 april 2024 för obligatoriskt anordnad lovskola

Ansökan om tilläggsbelopp för obligatoriskt anordnad lovskola görs på en särskild blankett. I blanketten framgår vilka uppgifter och vilka underlag som måste finnas med i ansökan om tilläggsbelopp.

Blanketterna skickas till

Grundskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Grundskoleförvaltningen

grundskola@malmo.se

040-34 90 90

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden

grundskola@malmo.se