Ersättning för elever i behov av förlängd studietid - Ansökan för gymnasieskolor

Till rektor för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor med elever folkbokförda i Malmö

Ansökningen ska senast vara inkommen 15 maj.

Ansökan ska användas av skolor som har elever vid nationella gymnasieprogram som kommunen har godkänt ska få förlängd studietid.

Följande bilagor ska skickas med ansökan:

  • Huvudmannens beslut om förlängd studietid
  • Åtgärdsprogram
  • Elevens individuella studieplan
  • Preliminär studieplan för den förlängda studietiden
  • Närvarorapport

Ansökan ska kompletteras med följande underlag om dessa finns:

  • Pedagogisk utredning
  • Intyg (exempelvis läkarintyg)
  • Schema för den förlängda studietiden
  • Andra väsentliga underlag

Bedömning och ersättning

Utgångspunkten i bedömningen är att eleven under sin förlängda studietid ska uppnå Gymnasieexamen. Vid beslut om ersättning för förlängd studietid utgår ersättningen under ett avtalat antal månader och baseras på antalet poäng som eleven ska läsa under den förlängda studietiden.

Om planering görs för reducerat program med förlängd studietid till fyra år anpassas ersättningen per år att motsvara tre års utbildningskostnad.

Elever folkbokförda i annan kommun

En gymnasieskola med Malmö stad som huvudman ska skicka sin ansökan om ersättning för förlängd studietid till Gymnasieantagningen i Malmö. Som i sin tur ombesörjer att skicka ansökan vidare till elevens hemkommun samt kontrollerar att beviljad ersättning inkommer via SkåneIKE.

En gymnasieskola med fristående huvudman ska skicka sin ansökan om ersättning direkt till elevens hemkommun.

Ansökan med bilagor skickas till

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Malmö stad
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

utbildning@malmo.se

040-34 30 34

Personuppgiftsansvarig

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

utbildning@malmo.se