Parkeringstillstånd rörelsehindrade - Ansökan om avgiftsbefrielse som förare

För alla personer med giltiga parkeringstillstånd för rörelsehindrade avseende förare finns möjlighet att ansöka om avgiftsbefrielse. En eventuell avgiftsbefrielse grundar sig på en praktisk oförmåga att kunna betala parkeringsavgiften.

Att ansöka om avgiftsbefrielse kostar 250 kronor och din ansökan hanteras först efter att Malmö stad tagit emot betalningen.

Villkor för avgiftsbefrielse

Tillstånd beviljas endast i samband med

  • gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrade utfärdat av Malmö stad
  • gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrade utfärdat av en annan kommun i Sverige
  • gällande utländskt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Läs mer om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Om du har parkeringstillstånd från annan kommun

Ta en kopia av tillståndens fram- och baksida och bifoga den i din ansökan.

Om du har parkeringstillstånd från annat land

Ta en kopia av tillståndens fram- och baksida och bifoga den i din ansökan. Ytterligare kompletteringar kan efterfrågas för att avgöra tillståndets giltighet.

Betala ansökningsavgiften

Du har möjlighet att betala med Swish till nummer 123 340 8341. Märk din betalning med PRH + personnummer (ÅÅÅÅMMDD). På blanketten finns också en QR-kod för inbetalning.

Om du inte betalar via Swish skickar vi en faktura inom cirka en vecka.

Ansökan skickas till:

Fastighets- och gatukontoret
Trafikdelegationens kansli
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Fastighets- och gatukontoret

prh.fgk@malmo.se

040-34 14 50

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden

fgk@malmo.se