Parkeringstillstånd rörelsehindrade - Ansökan om avgiftsbefrielse som förare

För alla personer med giltiga parkeringstillstånd för rörelsehindrade avseende förare finns möjlighet att ansöka om avgiftsbefrielse. En eventuell avgiftsbefrielse grundar sig på en praktisk oförmåga att kunna betala parkeringsavgiften. 

Att ansöka om avgiftsbefrielse kostar 250 kr.

Tillstånd beviljas endast i samband med

  • gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrade utfärdat av Malmö stad
  • gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrade utfärdat av en annan kommun i Sverige
  • gällande utländskt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Läs mer om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Ansökan skickas till:

Fastighets- och gatukontoret
Trafikdelegationens kansli
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Fastighets- och gatukontoret
prh.fgk@malmo.se
020-34 45 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
kundservice.fgk@malmo.se