Nybyggnadskarta - beställning

Den här tjänsten kräver inloggning

Nybyggnadskartan används som underlag till situationsplanen.

Läs mer om vad en situationsplan är

Läs mer om nybyggnadskarta och prisuppgifter vid beställning av nybyggnadskarta

Du får prisuppgift efter inskickad beställning

Därefter kan du själv välja om du vill köpa nybyggnadskartan eller inte.
Du får svar inom 5 arbetsdagar.

Det finns två olika typer av nybyggnadskartor

  • normal (leveranstid: cirka 6 veckor)
  • förenklad (leveranstid: cirka 2 veckor)

Det är bygglovshandläggaren som avgör vilken typ av nybyggnadskarta du behöver.

 

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa