Bli god man, förvaltare eller förmyndare - Skicka in referenser

Du som vill bli god man eller förvaltare ska skaffa och skicka in skriftliga referenser som intygar att du är lämplig för uppdraget. Du behöver referens från två personer som du har professionell kontakt med, till exempel från din arbetsplats eller föreningslivet.

Vi accepterar inte referenser från personer som du inte har en professionell kontakt med, till exempel familjemedlemmar eller vänner. 

Du ska skicka in referensblanketten om du vill bli

Blanketten skickas till

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Enheten för överförmyndarärenden, 205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Enheten för överförmyndarärenden

overformyndare@malmo.se

040-34 36 08

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden

overformyndare@malmo.se