Färdtjänst - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Du kan få färdtjänst om du på grund av funktionshinder, som inte är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att använda allmänna kommunikationer eller att förflytta dig på egen hand.

Du som ansöker om färdtjänst blir i regel kallad till ett utredningssamtal med en färdtjänstutredare. Denna kallelse kommer via vanlig post.

Mer information om färdtjänst.

Den som är i behov av färdtjänst måste vara folkbokförd i Malmö stad.

Vem kan använda e-tjänsten?

  • Jag som ansöker åt mig själv.
  • Vårdnadshavare som ansöker för barn under 18 år.
  • Förvaltare eller god man som ansöker åt huvudman.

Är du anhörig till en vuxen person i behov av färdtjänst måste personen själv logga in med e-legitimation i tjänsten. Därefter kan hen ange dig som kontaktperson. 

I e-tjänsten kan du:

  • Göra en ny ansökan om färdtjänst.
  • Ansöka om en ny period.
  • Ansöka om tillägg till ditt färdtjänsttillstånd.
  • Bifoga medicinskt utlåtande (behövs bara om du gör en nyansökan). Du hittar blanketten under Hämta blanketter och den ska fyllas i av legitimerad sjukvårdspersonal.

Bifoga medicinskt utlåtande i e-tjänsten

När du ansöker om färdtjänst för första gången ska du bifoga ett medicinskt utlåtande från legitimerad sjukvårdspersonal. I det medicinska utlåtandet ska ditt funktionshinder utförligt beskrivas och hur det påverkar din förmåga att förflytta dig eller att resa med kollektivtrafik.

Ansöker du om en ny period behöver du inte bifoga ett medicinskt utlåtande i din ansökan. Vid behov av fler uppgifter kommer vi att kontakta dig via post.

Efter att du skickat in ansökan

Den löpande kommunikationen kopplat till ansökan sker huvudsakligen via post.
Även beslutet skickas ut via vanlig post.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ansök i stället via blankett.

Ansökan via blankett

Om du saknar e-legitimation kan du ansöka via blanketten som du hittar under "Hämta blanketter". Skicka ifylld ansökan och det medicinska utlåtandet till:

Malmö stad
Serviceresor
205 80 Malmö

Telefon: 040 - 34 10 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa