Organisationsstöd inom funktionsstöds- och äldreområdet - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Organisationsstöd är ett ekonomiskt stöd till organisationer som verkar inom funktionsstöds- och äldreområdet. Stödet gäller för verksamhet under ett helt kalenderår. Ansökningsperioden för verksamhetsåret 2025 är från och med den 2 april till och med den 31 maj 2024.

Vilka kan söka organisationsstöd?

I första hand beviljas ideella föreningar och organisationer ekonomiskt stöd. Föreningen/organisationen ska bedriva verksamhet lokalt i Malmö och följa Malmö stads ansökningskrav.

Mer information om ansökningskrav och ansökningsprocessen

Bilagor som du ska bifoga i er ansökan om stöd:

 • Verksamhetsberättelse för 2023
 • Resultaträkning för 2023
 • Balansräkning för 2023
 • Revisionsrapport för 2023 (underskriven av revisor)
 • Preliminär budgetplan för 2025
 • Preliminär verksamhetsplan för 2025
 • Årsmötesprotokoll för 2024 (underskriven)
 • Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2024 (underskriven)
 • Föreningens/organisationens aktuella stadgar

Bra att veta

 • Du kan spara redan påbörjade ansökningar i e-tjänsten. Sparade ansökningar hittar du sedan på Mina sidor.
 • Systemet loggar automatiskt ut dig efter 60 minuters inaktivitet. Spara därför ofta för att inte förlora något arbete.
 • På Mina sidor kan du överlåta sparande ärenden till någon annan.
 • Du kan spara ner ansökan som pdf direkt efter registreringen eller vid senare tillfälle under Mina sidor.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa