Förskola - Ansökan om stipendier för personal

Stipendiet ska användas till bland annat deltagande i kurser för att därigenom öka kunskaperna inom yrket.

Ansökan ska vara fullt korrekt ifylld (alla uppgifter är obligatoriska).

  • I rutan ”Skäl för ansökan” skriver du en beskrivning av vad du söker bidrag till och gör en tydlig ekonomisk uppställning på de kostnader du ansöker om. Bifoga eventuellt kursprogram/inbjudan eller annat underlag.
  • Om det är flera deltagare som gör en gemensam ansökan ska en deltagarförteckning med namn och personnummer bifogas.

Utbetalning av bidrag

Malmö stad fattar beslut om ansökningarna i april. Bidrag utbetalas efter att du redovisat kvitto på gjorda betalningar eller skickat in kopior på lönespecifikationer.

Ansökan skickas till

Malmö stad
Stadskontoret Donationer
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Stadskontoret Donationer

stiftelser.stk@malmo.se

040-34 11 32

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

kommunstyrelsen@malmo.se