Förskola - Ansökan om stipendier för personal

Stipendiet ska användas till bland annat deltagande i kurser för att därigenom öka kunskaperna inom yrket.

Ansökan ska vara fullt korrekt ifylld (alla uppgifter är obligatoriska).

  • I rutan ”Skäl för ansökan” skriver du en beskrivning av vad du söker bidrag till och gör en tydlig ekonomisk uppställning på de kostnader du ansöker om. Bifoga eventuellt kursprogram/inbjudan eller annat underlag.
  • Om det är flera deltagare som gör en gemensam ansökan ska en deltagarförteckning med namn och personnummer bifogas.

Utbetalning av bidrag

Bidrag utbetalas efter att du redovisat kvitto på gjorda betalningar eller skickat in kopior på lönespecifikationer.

Ansökan skickas till

Malmö stad
Stadskontoret Donationer
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Milena Todorovic

milena.todorovic@malmo.se

0738-06 35 66

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

kommunstyrelsen@malmo.se