Grundskola - Ansökan om stipendier för lärare och skolledare

Du som är lärare eller skolledare kan ansöka om bidrag till studier, studieresor samt vetenskapligt och pedagogiskt arbete till gagn för yrket. Bidraget får inte användas till ändamål som stat eller kommun har i uppdrag att bekosta. 

Ansökan ska vara fullt korrekt ifylld (alla uppgifter är obligatoriska).

  • I rutan ”Skäl för ansökan” skriver du en beskrivning av vad du söker bidrag till och gör en tydlig ekonomisk uppställning på de kostnader du ansöker om. Bifoga eventuellt kursprogram/inbjudan eller annat underlag.
  • Om det är flera deltagare som gör en gemensam ansökan ska en deltagarförteckning med namn och personnummer bifogas.

Utbetalning av bidraget

Malmö stad fattar beslut om ansökningarna i april. Bidrag utbetalas efter att du redovisat kvitto på gjorda betalningar eller skickat in kopior på lönespecifikationer.

Ansökan skickas till

Malmö stad
Stadskontoret Donationer
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Milena Todorovic

milena.todorovic@malmo.se

0738-06 35 66

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

kommunstyrelsen@malmo.se