Fristående gymnasieskolor - Skicka in underlag om avbrott från studier

Skolpersonal på fristående gymnasieskolor och anpassade gymnasieskolor ska skicka in ett avbrottsunderlag till KAA-UngMalmö om en elev som är folkbokförd i Malmö ska avbryta sina studier. Blanketten kan även användas av gymnasieskolor i annan kommun om eleven är folkbokförd i Malmö.

Tillsammans med blanketten ska ansvarig skolpersonal skicka in pedagogisk dokumentation, till exempel utredningar och åtgärdsprogram. 

I de fall eleven inte är närvarande eller inte lämnar sitt medgivande till att pedagogisk dokumentation överlämnas, ska endast kontaktuppgifter till elev och vårdnadshavare samt punkt 1 Avbrottsorsak fyllas i och skickas in.

Läs om gymnasieskolans ansvar vid avbrott

Läs om KAA-UngMalmö

Blanketten och bilagor skickas till

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
KAA-UngMalmö
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

KAA-UngMalmö

kaa.ungmalmo@malmo.se

0708-61 74 57

Personuppgiftsansvarig

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

gyvux@malmo.se