Odlingslott - Registrering och intresseanmälan

Här kan du registrera dig i Malmö stads kö för odlingslotter. Du kan också söka efter och skicka in intresseanmälan på de odlingslotter du kan tänka dig att hyra. Logga in i e-tjänsten minst en gång per år för att hålla ditt konto aktivt.

E-tjänst för odlingslotter stängs tillfälligt

Läs mer om odlingslotter

Vem kan hyra en odlingslott?

  • Privatpersoner folkbokförda i Malmö som har fyllt 18 år.
  • Förskolor och organisationer i Malmö. Avtalet ska då undertecknas av en chef.

Kösystem för odlingslotter

Vem som blir tilldelad en odlingslott styrs av antal köpoäng. För varje dag du står i kö får du ett poäng. Att stå i kö till ett visst område innebär att du prenumererar på lediga odlingslotter inom just det området, men du måste fortfarande göra en intresseanmälan för en specifik odlingslott när den blir ledig. I tjänsten står det alltid hur många som anmält intresse för odlingslotten. Antal intresseanmälningar för den specifika odlingslotten styr kötiden.

Du kan endast bli tilldelad en odlingslott. Därför är det viktigt att du rangordnar dina val i e-tjänsten. 

Du får stå i kö till valfritt antal odlingsområden, men du kan endast göra intresseanmälan och tacka ja till max tre odlingslotter åt gången. När du tackat ja till ett erbjudande om odlingslott nollställs dina köpoäng. Du blir automatiskt inaktiverad i kön om du tackat nej till tre tilldelade odlingslotter.

Byte av odlingslott

Om du redan har en odlingslott men vill byta till en annan ska du ställa dig i kö på nytt.

Tilldelning av lotter

När sista anmälningsdagen har passerat kommer de 5 köande med högst köpoäng att få ett erbjudande via mejl. Skulle du få ett sådant erbjudande och fortfarande vill ha lotten är det viktigt att du tackar ja. Den av dessa fem personer som både har tackat ja och har högst köpoäng får lotten.

Om du inte tillhör ovanstående grupp av 5 personer får du tyvärr inget meddelande runt tiden för det sista anmälningsdatumet, utan får fortsätta göra nya intresseanmälningar på andra lotter. Till slut blir det även din tur.

Ditt konto spärras om du inte loggar in en gång per år 

Om du inte loggat in i tjänsten på 12 månader så blir ditt konto spärrat, men du behåller dina köpoäng. Kontakta Malmö stad för att aktivera kontot igen. 

Om du inte loggat in i tjänsten på 18 månader så tas ditt konto bort helt och du förlorar dina köpoäng.