3D-stadsmodell - beställning av utdrag

Den här tjänsten kräver inloggning

Här kan du beställa utdrag från Malmö stads 3D-stadsmodell i många olika format. Du kommer inte betala något i själva e-tjänsten utan du kommer att få en prisuppgift efter att vi har tagit emot din beställning.

Utdrag från Malmös 3D-stadsmodell kan bland annat användas till:

  • Projektering
  • Visualisering
  • Planering
  • Analys

Du kan bland annat välja att beställa:

  • 3D-volymer (Byggnad - LOD2)
  • Laserdata
  • Terräng och ytmodeller

Här kan du läsa mer om 3D-data i vår stadsmodell och även information om prisuppgifter

Du får prisuppgift efter inskickad beställning

Därefter kan du själv välja om du vill gå vidare med beställningen eller inte. Konsult åt förvaltning på Malmö stad interndebiteras.
I Malmö stad fakturerar vi för arbetstid enligt gällande taxa.

3D-data kan levereras i många olika format

Genom dialog hittar vi det som bäst passar era ändamål.
Exempel på olika filformat som vi levererar är ASCII Grid, Geotiff, OBJ, Collada, FBX, LAS, LAZ, DWG, SketchUp

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Malmö stad på nummer 040-34 10 00.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa