Malmö stads kulturpris 2020 - Nominering

Personer och organisationer i Malmö kan nominera personer till Malmö stads kulturpris.

  • Nomineringsperiod: 18 februari - 1 mars.

Varje år delas Malmö stads kulturpris ut till en person som har stått för värdefulla insatser i Malmös kulturliv.

Kulturpriset består av en statyett samt en prissumma på 80 000 kronor.

Beslut fattas av kulturpriskommittéen. Kulturpriskommittén består av kommunfullmäktiges ordförande, förste vice ordförande och andra vice ordförande, kulturkommunalrådet, kulturnämndens ordförande och vice ordförande samt kulturdirektören.

Vem kan bli nominerad?

  • Personen ska ha en anknytning till Malmö.

  • Personen ska ha stått för en värdefull bestående kulturgärning.

Mer information om kulturpriset.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa