Olycksfall - Skadeanmälan

Här kan du som är försäkrad med Malmö stads olycksfallsförsäkring göra en skadeanmälan om du har varit med om en olycka under en aktivitet anordnad av kommunen.

Du skickar in din skadeanmälan via Protector Försäkring.

Läs mer om Malmö stads olycksfallsförsäkring

Du är försäkrad med Malmö stads olycksfallsförsäkring om du

  • är elev i en av Malmös kommunala förskolor, grundskolor, gymnasieskolor eller grundläggande vuxenutbildningar

  • är under utbildning, vård, tillsyn, på praktik eller annan aktivitet som är arrangerad av kommunen

  • bor på ett gruppboende som är organiserat enligt LSS (lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade)

  • är barn/ungdom i familjehem eller hos kontaktfamilj.

Kontaktuppgifter

Protector Försäkring

skador@protectorforsakring.se

+46 (0)8-410 637 00